• 20.12 - godz 9.00 - 11.00 - Szkoła Podstawowa nr.9, Teatr "Antrakt" - "Kolędnicy z Zagajowa"
 • 21.12 - godz 15.30 - DPS Zameczek, Teatr "Antrakt" - "Kolędnicy z Zagajowa"

„PIAF-WRÓBELEK Z PARYŻA” - W SZTUKATERII 07.12. O GODZ.17.00.
Grupa Teatralna „Antrakt”zaprasza wszystkich zainteresowanych na prezentację pt „Piaf-Wróbelek z Paryża”, którą przedstawi ponownie, tym razem w Sztukaterii dnia 07.12 w czwartek o godz. 17.00.
Serdecznie zapraszamy.

Grupa wolontariatu przeprowadzi zbiórkę pieniędzy w czasie zajęć sekcji zainteresowań do puszek kwestarskich. Pieniądze będą przeznaczone na małe paczuszki z pierniczkami świątecznymi oraz życzeniami dla Seniorów przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Kużnii Nieborowickiej.
Prosimy o wsparcie akcji drobnymi kwotami. Pamiętajmy że dobro zawsze wraca.
Z pozdrowieniami studenckimi Ilona Pach

Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na kolejną imprezę z powyższego cyklu - w piątek, 24 listopada, o godz. 18.00
(uwaga - zmiana godziny rozpoczęcia), do sali "Sztukaterii".
Tym razem gospodarzami wieczoru słowno - muzycznego, połączonego z wystawą, będą Aleksandra i Błażej Adamczykowie.
Tytuł spotkania: "Knurowianie w Powstaniach Śląskich". Stronę muzyczną zapewnią Harcerscy Seniorzy.

Baśki B i K zapraszają wszystkie Barbary, Barbórki, Basieńki i ich przyjaciółki na spotkanie z okazji naszego święta.
Spotykamy się 5 grudnia 2023r. o godz. 15.00 przy pomniku św. Barbary który znajduje się w knurowie na skwerze przy ul. Kopalnianej.
W programie spotkania złożenie kwiatów ,zapalenie zniczy, chwila zadumy oraz świąteczna „kawka”.

Zapraszamy Baśki

Zapraszamy na warsztaty kreatywne seniorów wraz z wnukami.
Zajęcia odbędą się 2 grudnia o godz 9.30 w klubie Sztukateria w Knurowie. Praktyczne wykorzystanie recyklingu w przygotowywaniu ozdób świątecznych.
Serdecznie zapraszamy, Asia Szymkiewicz i Urszula Kędzior.

Zarząd Koła PTTK TRION przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Zarząd Koła PTTK TRION przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej, 44-100 Gliwice ul. Rynek 11 zaprasza, w porozumieniu z Zarządem KUTW: na spotkanie z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Gliwic oraz przedstawicielami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Spotkanie poświęcone będzie dostępności osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i rodzin do pozyskiwania dofinansowań dotyczących: likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Spotkanie odbędzie się w dniu 22 listopada br. o godz. 15.30 w Sali Klubu Gama w Knurowie przy ul. Kapelanów Wojskowych 2. (Proszę zabrać coś do notowania).
Pozdrawiam Adam Wala Prezes koła PTTK TRION

Informujemy o dwóch ważnych sprawach:

1. Części koleżeństwa - przypominamy i prosimy o jak najszybsze zapłacenie zaległej składki członkowskiej Stowarzyszenia. Niemożliwością jest planować przyszłe imprezy, jeśli nie zna się pełnych zasobów finansowych, jakimi można dysponować.

2. Przekazujemy "Sprawozdanie finansowe Knurowskiego UTW do 13.11.2023". Przedstawienie go jest jednym z warunków podjęcia odpowiedniej uchwały na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia - 13 grudnia br. Uchwały dot. przystąpienia Knurowskiego UTW do KRS. Uprzedzamy, że liczby podane w sprawozdaniu ulegną zmianie na koniec roku 2023, po zrealizowaniu wszystkich projektów.

Załączniki:
Pobierz plik (Sprawozdanie.pdf)Sprawozdanie Finansowe

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Koleżanki i Koledzy ! Wszyscy uczestniczymy w sukcesie naszego Stowarzyszenia. Sukcesie, który przekłada się na niezwykle bogatą ofertę działań pro senioralnych. Możemy być dumni, bo dowodem na to jest coraz większą ilość naszych studentów, ich zadowolenie oraz uznanie jakie doświadczamy ze strony innych środowisk senioralnych ( nie tylko w naszym mieście) i osób decyzyjnych. Ale w swoich możliwościach działania doszliśmy do swoistego rubikonu – granicy, która uniemożliwia nam dalszy rozwój.
Przed nami konieczność zmiany naszych organizacyjnych, prawnych uwarunkowań czyli zamiany naszego „zwykłego Stowarzyszenia” - w stowarzyszenie zarejestrowane w KRS ( Krajowym Rejestrze Sądowym). Aby tego dokonać musi być zgoda wszystkich członków naszego Stowarzyszenia.
W związku z powyższym, aby podjąć stosowną, niezbędną uchwałę - zwołujemy 13 grudnia br., po wykładzie! w Sali ‘Kino, Scena, Kultura” – Walne Zebranie Członków Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Apelujemy i prosimy, dla dobra naszej wspólnej sprawy, o obecność na tym niezmiernie ważnym zebraniu.
Poniżej przekładam nowy „Statut organizacji” a „Sprawozdanie finansowe” w środę – dokumenty, które muszą być wcześniej przyjęte przez zgromadzonych.

Z pozdrowieniami

Tomasz Reginek

Załączniki:
Pobierz plik (projekt statutu KUTW.pdf)Projekt statutu KUTW

Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał zaproszenie do uczestnictwa naszych Studentów w niezwykle ciekawym szkoleniu
pt. „Cyberbezpieczeństwo”

20 listopada br., o godz. 17.00, w Sali przy ul. Damrota 5 w Pilchowicach.
Cytat z zaproszenia Pana Wójta: … ”Ufam, że szkolenie przyczyni się do bezpiecznego korzystania z sieci i poprawi świadomość związaną z zagrożeniami przestrzenie cyfrowej. Będzie mi niezmiernie miło gościć kolejny raz członków UTW w Gminie Pilchowice"

Informacje związane z powyższym szkoleniem – P. Barbara Bąk.

 • Zmiana terminu wycieczki do Katowic: 22.11.2023, godz. 8.00 Informacje: P. Ewa Szypuła
 • Zmiana miejsca „Wieczoru literackiego”: 15.11.2023, godz. 18.00 – sala Biblioteki Miejskiej.
 • Imprezy dodatkowe: 22.11.2023, godz. 18.00 , sala Biblioteki Miejskiej - Przybliżenie sylwetek Wojciecha Korfantego i Józefa Buzka oraz wystawa „Kobiety w rodzinach górniczych” Informacje: P. Maria Szreter
 • 15.11.2023, godz.9.00 – Wyprawa rowerowa. Informacje: P. Ryszard Rzepa

Dodatkowe imprezy, poza stałymi - w ramach Sekcji zainteresowań

 • 08.11 - godz. 16.30 !, sala Kina – Ogólnodostępny wykład naukowy pt. „Alternatywne źródła energii”. Wykładowca: dr n. techn. Marek Wydra.
 • 09.11 - godz.17.00, sala „Art.-CK” – Widowisko „Knurowianie – Knurowianom”, z udziałem dzieci Przedszkola nr 2, Grupy teatralnej ”Bąbel” z Przedszkola nr 3, Grupy „Chyże Nóżki”, Grupy teatralnej „Antrakt”.
 • 10.11 - godz. 17.00, sala Domu Kultury – Uroczyste obchody „Dnia seniora”.
 • 11.11 - Udział delegacji KUTW w miejskich obchodach „Dnia Niepodległości”.
 • 15.11 - godz.8.00 – Wycieczka do Katowic, m.in. połączona ze zwiedzaniem gmachu Urzędu Wojewódzkiego.
 • 15.11 - godz. 18.00, ART CK. Centrum Kultury w Knurowie, - Wieczór literacki.
 • 16.11 - godz.9.30, sala ‘Sztukaterii”. - Warsztaty „Aktywni +” pt. „Pomysł na projekt”.
 • 20.11 - godz.17.00, Restauracja „777” - Spotkanie turystyczne- „Czy Buenos Aires jest boskie”.
 • 24.11 - godz. 18.00, sala „Sztukaterii”. - Kolejna edycja „Odkryj innym swój talent”.
 • 25.11 - godz. 18.00, Restauracja ‘Orso” – „Dyskoteka dorosłego człowieka”.
 • 27.11 - godz. 18.00, sala „Art-CK” - „Edith Piaf – wróbelek z Paryża” -występ grupy „Antrakt”.
 • 29.11 - godz.6.00 – Wycieczka do Warszawy- „Warszawa narodowo i kolorowo”.

Listopadowy wykład naukowy w Sali „Kina” przy ul. Niepodległości, dnia 8.11.2023, o godz. 16.30 ! ( zmiana godziny rozpoczęcia) - pt. „Alternatywne źródła energii”, wygłosi dr n. techn. Marek Wydra.
W pierwszej części spotkania – informacje organizacyjne Knurowskiego UTW.


 …A kiedy przyjdzie świata koniec
Kiedy ostatnia zgaśnie gwiazda
Staniemy obok na balkonie
Powiemy sobie „ale jazda”…. (A.Sikorowski)
Cześć pamięci zmarłym Koleżankom i Kolegom !

Sekcja turystyczna zaprasza serdecznie w m-cu listopadzie:

1. 20.11.2023r. - (poniedziałek) na prelekcję pt. "Czy Buenos Aires jest boskie" w restauracji 777 przy ul. 1-go Maja w Knurowie o godz. 17.00.
Prowadząca - podróżniczka i fotograf Elżbieta Capaja z Gliwic.
2. 29.11.2023r. - (środa) wyjazd godz.6.00 na wycieczkę pt. "Warszawa - Narodowo i kolorowo" (program w załączeniu)


Załączniki:
Pobierz plik (program Warszawa 29_11_.pdf)Program - Warszawa

Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na kolejną edycję imprezy pod stałą nazwą: "Odkryj innym swój talent".
Tym razem gospodynią słowno - muzycznego, połączonego z wystawą wieczoru, p.n. "Cuda wyczarowane rękami" - będzie Pani Wiesława Wieczorek, studentka KUTW.
Zapraszamy w piątek 27.10.2023, o godz. 19.00, do sali "Sztukaterii" przy ul. Kosmonautów."

Jeśli na laptopie lub tablecie coś nie działa jak nalezy to kolega Franciszek M .udzieli praktycznej pomocy . Indywidualne spotkania odbywac się mogą w środy w sali PCK ul Wilsona 10 jednak należy zapisać się osobiście podczas dyżurów Sekretariatu tj środa godz 16 00-18 00 i czwartek godz 10 00-12 00.
w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania.

Fajny pobyt naszych studentów w Grzybowie w hotelu Diament powoduje, że mamy nowe terminy rezerwacyjne.

1. 03 - 09 czerwiec 2024

2.09 - 15 wrzesień 2024.

7 dni 6 noclegów
Koszt 720.00 zł

Zapisy w biurze KUTW do końca listopada. Wplaty na konto organizatora indywidualnie w wyznaczonym terminie tak jak w tym roku.

26 października 2023r godz 9.30 rozpoczynamy cykl warsztatów w ramach projektu Aktywni+.
Temat: W drodze do twórczego ja czyli o kreatywności.
Prelegent: Agata Śliwa aktorka Teatru Nowego.
Miejsce spotkania: Klub Sztukateria.