Informujemy, że od dnia 15 sierpnia 2022 rozpoczynamy zapisy na rok akademicki 2022-2023.. Zapisy przyjmowane będą w sekretariacie ul. Wilsona 10 w czasie dyżurów tj środa w godz.1600- 1800 i czwartek godz.1000-1200. Przypominamy, iż warunkiem przystąpienia do "Stowarzyszenia Knurowski UTW" są:

- wypełnienie zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia

- wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

- opłacenie składek - 100 zł / za rok akademicki

W zakładce strony można zapoznać się z regulaminem KUTW i pobrać deklaracje Zgód /patrz :zakładka strony - O nas/

Nasi stali słuchacze mogą dokonywać wpłat w wysokości 100 zł na nasze konto nr. 18 8454 0001 2007 0067 9495 0001 z opisem przelewu: wpłata czesne za rok akademicki 2022-2023 /patrz : zakładka strony - Kontakt/

Sekcja turystyczna

Pragnę poinformować, że wycieczka " Ścieżka w koronach drzew na Przełęczy Pustevny (Czechy) w Beskidzie Śląsko - Morawskim", rozpoczynająca nowy rok akademicki odbędzie się 20 września 2022 ( zmiana terminu - wstępna propozycja 8 wrzesień).

Program wycieczki ukaże się w drugiej połowie sierpnia. Zapisy telefoniczne będą przyjmowane po opłaceniu czesnego na rok 2022/2023.

Niezwykle aktywnym udziałem w imprezie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ( ROPS- Katowice), pod nazwą Silver - Run 2022" w Ożarowicach, - studenci Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jakby swoistą klamrą, zamknęli pierwszy rok swojej niezwykłej i przebogatej działalności. Wszak udział w ubiegłorocznej imprezie Silver - Run 2021, po trudnym okresie walki z Covidem, był faktyczną inauguracją aktywności Knurowskiego UTW , w nowych uwarunkowaniach prawnych. W tegorocznym Silver - Run" znowu byliśmy silną grupą , pięknie reprezentującą nasz Uniwersytet i nasze miasto Knurów. W tłumie 600 seniorów z całego Województwa Śląskiego - odznaczaliśmy się, dzięki gadżetom reklamującym Knurów i Knurowski UTW, aktywności w marszach "nordic walking" na 2 i 5 km i żywym uczestnictwem w zabawach, w których seniorzy pokazują jak należy się cieszyć z każdego, pięknie przeżytego dnia. Ad multos annos.

Wielu takich lat!

Zarząd Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje naszych studentów, że w okresie od czerwca do grudnia 2022r.będą realizowane 4 nowe projekty.

1. Międzygminna integracja seniorów z udziałem m.in. studentów KUTW współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach małych grantów.

2. Utworzenie teatru i chóru senioralnego przy KUTW współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Departament Kultury.

3. Zajęcia w sekcjach edukacyjnych KUTW darowizna ze środków Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

4. KISS -Kreatywny I Skuteczny Senior współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na lata 2021-2025 Aktywni+

Ważne informacje o tych projektach będą się ukazywały w zakładce „Projekty” zgodnie z nazwą przedsięwzięcia.

Zapraszamy do udziału w projektach.

Barbara Bąk

W czerwcu nasi cykliści , pod wodzą Ryszarda Rzepy, wybrali się do grobu Juliusza Rogera i sanktuarium w Rudach. Po drodze zwiedzając Pilchowice i odwiedzając pomniki Św. Jana Nepomucena, z ciekawym komentarzem Grzegorza Sobiecha. W fotogalerii piękne fotografie z wyprawy.

W ostatnich dniach grupa teatralna , przedstawiając „Małego księcia”, w reżyserii Aleksandry Żydek- Tomeckiej, zdobyła uznanie widowni na „Silver – Silesii” w Bielsku- Białej. Wśród przeszło 20 zespołów artystycznych uczestniczących w tym wydarzeniu, firmowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego , tylko trzy reprezentowały uniwersytety trzeciego wieku. Wśród nich byliśmy my - Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Następny nasz uniwersytecki sukces to puchar i dyplom uznania , które otrzymał zespół taneczny „Chyże nóżki” na imprezie Art- Fest, organizowanej z okazji Dni Knurowa.

W imieniu całej społeczności uniwersyteckiej – gratuluję.

Tomasz Reginek

Symbolicznie, w pięknej oprawie, zakończyliśmy pierwszy rok akademicki w nowych uwarunkowaniach prawnych. Piszę symbolicznie, bo zajęcia trwać będą w większości nadal – do końca czerwca. A rozpoczniemy je, choć w niepełnym wymiarze, już w miesiącu wrześniu. Tak więc przed nami dwa pełne miesiące wakacji. Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom wspaniałego wypoczynku, wielu przygód, które później długo się pamięta oraz nabrania sił i zapału do uczestnictwa w zajęciach nowego roku akademickiego 2022/2023. Rozpoczną się one w pełnym wymiarze w październiku br.

Uroczyste zakończenie obecnego roku akademickiego było kilku godzinnym naszym świętem z udziałem społeczności uniwersyteckiej i zacnych Gości, którzy mieli okazję zapoznać się z autentycznymi sukcesami naszych działań pro senioralnych. Dali tego później wyraz w swoich laudacjach. Zaszczycili nas swoją obecnością: P. Adam Ostalecki – dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego, P.Adam Rams – prezydent Knurowa i P. Tomasz Rzepa –przewodniczący Rady Miasta Knurowa, Starostwo Powiatu Gliwickiego reprezentowali: P. Ewa Jurczyga – członkini Zarządu oraz P. Henryk Hibszer – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, tutejszy Okręg Rejonowy PCK reprezentowała P. Kierownik Magdalena Kupka. Piękny list z życzeniami i podziękowaniami otrzymaliśmy od Wójta Gminy Pilchowice – P. Macieja Gogulli. Wcześniej piękne pozdrowienia przekazali nam P. Stanisław Szwed – wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej oraz posłanka P. Krystyna Szumilas.

Dla osób, które nie mogły uczestniczyć w uroczystości przytoczę jej scenariusz. Po powitaniu obecnych na sali gościnnego nam „Kina”, odśpiewano nasz uniwersytecki hymn. Następnie zobaczyliśmy, owacyjnie przyjęte przez widzów, premierowe przedstawienie „Małego księcia” , w wykonaniu aktorów uniwersyteckiego teatru „Utewuś” i reżyserii P. Aleksandry Żydek- Tomeckiej. Doświadczyliśmy w ten sposób kolejnego sukcesu Knurowskiego UTW.

Następnym punktem programu był tradycyjny wykład, tym razem w moim wykonaniu. Składał się z trzech segmentów tematycznych: przedstawienia sytuacji seniorów w Polsce, zobrazowania piękna i ciekawostek Knurowa oraz, łączącego dwa poprzednie, segmentu ukazującego działalność Knurowskiego UTW. Działalność będącą wielkim senioralnym sukcesem edukacyjnym, kulturalno- artystycznym, sportowo-rekreacyjnym i wspaniałym efektem pracy wolontariuszy.

Był ten organizacyjny sukces możliwy dzięki funduszom pozyskanym z różnych instytucji i osób prywatnych, którym raz jeszcze, w imieniu całej społeczności uniwersyteckiej, publicznie złożyłem słowa podzięki.

Z serca płynące podziękowanie skierowałem też do wszystkich, którzy przyczynili się do nadania temu sukcesowi niezwykłego blasku : Zarządowi Knurowskiego UTW, uniwersyteckiemu „Gronu profesorskiemu” czyli naszym wspaniałym Liderom Sekcji zainteresowań oraz odbiorcom efektów ich pracy – wszystkim Studentom - Członkom Stowarzyszenia Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W następnym punkcie programu nastąpił moment symbolicznego nagrodzenia wolontariackiej pracy naszych Liderów. – piękną różą , w nawiązaniu do treści „Małego księcia”, dyplomem dziękczynnym i świeżo wydaną powieścią Olgi Tokarczuk - „Empuzjon”.

Na zakończenie roku akademickiego, w każdej szanującej się uczelni, rektor wręcza swoje wyróżnienie. W naszej nie mogło być inaczej ( radości nigdy za wiele). Wyróżnienie Prezesa, za niezwykle efektywną pracę, otrzymały Panie - Barbara Bąk i Gabriela Ungrowska.

I wreszcie nadszedł czas wystąpień naszych szanownych Gości. Myślę, że już dawno nie usłyszeliśmy tyle ciepłych słów i pochwał oraz zachęt do dalszego utrzymywania wysokiego poziomu działań pro senioralnych.

Na zakończenie uroczystości mieliśmy okazję podziwiać piękne występy naszych grup artystycznych – śpiewu „Grupy śpiewaczej” i tańca „Chyżych nóżek”.

Wszystkim Ludziom Dobrej Woli, którzy przyczynili się do przygotowania i uświetnienia tej uroczystości składam najserdeczniejsze podziękowanie.

Jeszcze raz życzę wspaniałych wakacyjnych wrażeń.

Tomasz Reginek

P.S. Zachęcam do zobaczenia relacji z uroczystości na „iknurow.pl” oraz przeglądnięcia fotek w naszej Fotogalerii, autorstwa Arkadiusza Łyki.

Spotkanie medyczne pt. "Z niewydolnością serca można żyć", z udziałem m.in. prof. Zbigniewa Kalarusa, odbędzie się 9.06., o godz. 16.30 w Bibliotece Miejskiej przy Alei Lipowej 12. Z powodu ograniczonej liczby miejsc konieczne wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa - do P. Marii Szreter.

 

Rajd rowerowy do Rud, 15.06., o godz. 9.00, z parkingu kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej. Zgłoszenia przyjmuje P. Ryszard Rzepa.

 

"Silver- run" w Ożarowicach. Wyjazd autokarem z parkingu kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej dnia 25.06., o godz. 9.00. Zgłoszenia przyjmuje P. Maria Szreter.

 

Spektakl teatralny Teatru Korez z Katowic "Mianują mnie Hanka" - 25.06., o godz. 18.00, w Domu Kultury w Knurowie- Szczygłowicach. Studenci Knurowskiego UTW mają zapewnione zniżkowe bilety! Zgłoszenia do P. Marii Szreter.

Organizator wycieczek rowerowych Ryszard R. zaprasza na przejażdżkę rowerową do Rud rozpoczynając od parkingu przy kościele M.B Cz w dniu 15 czerwca 2022 – zbiórka o godz.9:00.

Imprezy, poza stałymi zajęciami w ramach Sekcji Zainteresowań:

05.06. - Wyjazd do krakowskiego teatru. Sztuka teatralna: „Wstyd”.
07.06. - Wycieczka „Doceniamy walory Ziemi Żywieckiej”
08.06. - Uroczyste zakończenie „Roku akademickiego 2021/2022”, - godz. 17-ta, sala Kina.
09.06. - Spotkanie medyczne „Niewydolność serca”
13.06. - Spotkanie Rady programowej Knurowskiego UTW
13.06. - Wyjazd do Bielska – Białej na „Silver scenę”- imprezę Urzędu Marszałkowskiego
15.06. - Rajd rowerowy do Rud Raciborskich
25.06. - „Odkryj innym swój talent” – impreza słowno- muzyczna, z wystawą w Sztukaterii
25.06. - Wyjazd na „Silver- run” do Ożarowic – imprezę ROPS – Katowice

W piątek, 27 maja br., o godz. 19-tej, w Sztukaterii , kolejne spotkanie słowno - muzyczne , połączone z wystawą - z cyklu "Odkryj innym swój talent". Gospodarzem imprezy będzie filatelista i numizmatyk Andrzej Słaboń. który przedstawi zbiory poświęcone Św. Janowi Pawłowi II.

W części muzycznej wystąpi Aleksandra Kania.

Dnia 23 maja 2022 o godz. 13.00 zapraszamy na Piknik Międzypokoleniowy, który jest dedykowany słuchaczom KUTW /w ramach projektu PCK/.

Impreza odbędzie się na Kąpielisku” Leśnie Zacisze” w Knurowie a w razie złej pogody zapraszamy do Domu Kultury w Szczygłowicach.

W programie występy artystyczne „młodego pokolenia ”a także koncert Orkiestry Dętej.

Serdecznie zapraszamy

W imieniu organizatorów - Ewa Jurczyga – przewodnicząca Rady Programowej KUTW

Uwaga Liderzy KUTW

Dnia 13 czerwca 2022 /poniedziałek/ o godz.16:30 w Sztukaterii odbędzie się spotkanie Rady Programowej KUTW, którą tworzą wszyscy liderzy naszego stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy

Przewodnicząca Rady Programowej Ewa Jurczyga

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KNUROWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Zarząd KUTW w Knurowie zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członów Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dniu 25 maj 2022r /środa/ o godz.11:00 w sali Klubu Gama przy ul. Kapelanów Wojskowych 2, 44-194 Knurów.

W XIII edycji konkursu Gminy Knurów , pod nazwą - "Knurów - dobre przykłady" , w kategorii organizacji pozarządowych, które wyróżniły się podczas realizacji działań i wsparcia na rzecz społeczności lokalnej, - Stowarzyszenie Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku uzyskało tytuł "Lidera organizacji pozarządowych Miasta Knurowa".

Uroczyste wręczenie wyróżnienia nastąpi 11 maja, o godz. 17-tej, w Domu Kultury w Knurowie- Szczygłowicach, w trakcie uroczystości otwarcia XIII Knurowskich Dni Integracji.

Imprezy, poza stałymi zajęciami w ramach Sekcji Zainteresowań:

4.05. - o godz. 17:00, w sali „Kino, Scena, Kultura” – ogólnodostępny wykład majowy pt. „Ptaki Górnego Śląska”” wygłosi  przyrodnicza Aleksandra Sokół.
11.05. - Wycieczka - „To co zebrał przemysł – kultura odzyskała”
12.05. - o godz. 16.30 - w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej – finisaż wystawy „Noto, notatnik Artysty”
18.05. – o godz. 10.00 - parking kościoła M.B.Częstochowskiej - wycieczka rowerowa Knurów – Chudów – Knurów
19.05. - o godz. 10.00 - w klubie „Gama” – Radość pędzlem malowana” – spotkanie malarskie
21.05. - udział w „11 Chrzanowskiej Wiośnie Artystycznej”
25.05. - o godz. 11.00 - w klubie „Gama” – Walne zebranie członków Stowarzyszenia Knurowski UTW
27.05. - o godz. 19.00 - w „Sztukaterii” – Wieczór słowno- muzyczny połączony z wystawą „Św. Jan Paweł II - na znaczkach i numizmatach”