Spotkanie z pisarzem

Informujemy, że 11 stycznia 2022 o godz. 17:00 w Kino Scena Kultury w Knurowie odbędzie sie spotkanie z pisarzem Zbigniewem Rokitą autorem książki "Kajś Opowieść o Górnym Śląsku"

Zapisy przyjmowane będą na wykładzie w dn. 5 stycznia 2022r

Koszt biletu 5 zł Ilość miejsc ograniczona

Pamiętajmy o paszportach Cowidowych i maseczkach.

Zapraszamy

Odkryjmy ukryte talenty !

W każdym z nas drzemią nieodkryte jeszcze talenty i wartości, U niektórych – wprost – niewyobrażalne. Niestety proza życia najczęściej nie pozwala na ich ujawnienie i przedstawienie opinii publicznej. Z ogromną nieraz szkodą dla potomnych. Chcemy spróbować to zmienić na naszym „małym podwórku” ograniczając się najpierw do naszych studentów i ich rodzin.

Od stycznia 2022 roku, w 3 -ci piątek miesiąca, o godz. 19-tej, w „Sztukaterii” będziemy organizować wieczory słowno – muzyczne, połączone z wystawą prac malarskich, fotografii, zbiorów hobbystycznych, efektów pracy naukowej, dzieł literackich itp. Spróbujemy to następnie powtórzyć w klubach gmin Gierałtowice i Pilchowice.

Dalszym krokiem w tym temacie będą wydawnictwa, które to wszystko utrwalą, a do których również, już się przygotowujemy. Cel tego przedsięwzięcia jest jednoznaczny. Uchronić przed zniszczeniem i zapomnieniem efekty pracowitości, talentu i hobby naszych współmieszkańców. Zachować przynajmniej ich ślad - dla potomnych.

Potrzebna jest jednak Wasza pomoc. Ci ludzie najczęściej nie chcą się ujawniać. Próbujmy to zmienić.

Czekamy na zgłaszanie takich osób.

Koleżanki i Koledzy!

Z powodu wzrostu zachorowań na covida i odgórnych zaleceń p/epidemiologicznych zmuszeni zostaliśmy do rezygnacji w grudniu - z organizacji wyjazdu do Ołomuńca, „Mikołaja dla wnucząt”, wieczoru wigilijnego dla liderów sekcji.

Nadal aktualne są:

 • 03.12. – w godz. 10-tej i 11- tej, w „klubie Lokatorek” - wykłady P. mgr Agaty Śliwy na temat stresu
 • 08.12. – o godz. 17-tej, w sali Kina, - wykład dr n. społ. Piotra Gierka, na temat starzenia i problemów z tym okresem związanych
 • 14.12. – o godz. 13-tej ogólnodostępna wigilia na Placu Merkury
 • 31.12. – o godz. 15-tej, na kręgu „Feliksówka” – „Sylwester pod chmurką”

Jeszcze raz uprzejmie prosimy o zachowanie obowiązujących rygorów sanitarnych :

 • przychodzenie w maskach
 • zajmowanie co drugiego siedliska
 • okazywanie certyfikatów szczepień lub wykonanych badań

Nasze plany na styczeń 2022 Jeżeli sytuacji epidemiologiczna ulegnie poprawie – a z taką nadzieją ciągle żyjemy, planujemy zorganizować w styczniu 2022:

 • 5.01. Tradycyjny, ogólnodostępny wykład w sali Kina
 • 11.01. Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą ( zapisy w naszym Biurze)
 • 19.01. „Kino- sztuka” – comiesięczne seanse ( zapisy w naszym Biurze)
 • 21.01. Wieczór słowno- muzyczny w „Sztukaterii”
 • 26.01. „Kolędowanie” w klubie ‘Lokatorek”

……i może jeszcze coś ! – np. kulig.

„Jak walczyć ze stresem”

W ramach tego programu zapraszamy do Klubu „Lokatorek” na wykłady mgr Agaty Śliwy pt „Jak walczyć ze stresem”.

Odbędą się one 3 grudnia, o godz. 10:00 i 11:00.

Ogólnodostępny wykład w Sali „Kino, Scena, Kultura”

Wykład grudniowy: Ogólnodostępny wykład w Sali „Kino, Scena, Kultura” odbędzie się 8 grudnia, o godz,. 17:00, - na jakże aktualny dla nas temat starości i problemów z nią związanych. Wygłosi go dr n. społ. Piotr Gierek z Centrum Pracy Socjalnej. Tytuł: „Przestrzenie starości - o aktywności i potrzebach osób starszych”.

Przedsięwzięcia Knurowskiego UTW

02.12 - Wycieczka do Ołomuńca

03.12. –  godz. 10:00 i 11:00 - Klub „Lokatorek” wykłady mgr Agaty Śliwy

06.12 - godz. 16:00 - Zespól Szkól przy ul. Szpitalnej ‘Mikołaj dla wnucząt”

08.12 - Wykład grudniowy w Sali ‘Kina” – dr Piotr Gierek – „Przestrzenie starości”

14.12 - godz. 13:00 - Plac Merkury: „Wigilia plenerowa” ogólnodostępna

15.12 - Wieczór wigilijny dla naszych Liderów Sekcji

31.12. - godz. 15:00 - Krąg „Feliksówka” „Sylwester pod chmurką”.

05.01.2022 - godz.17:00 - Sala „Kina” wykład styczniowy

Knurowski UTW ciągle do przodu

Prócz cotygodniowych , stałych zajęć w ramach sekcji zainteresowań staramy się organizować w każdym miesiącu kilka innych imprez - po to, by nasza oferta była jak najbardziej atrakcyjna i przynosiła naszym „studentom” jak najwięcej satysfakcji.

Niestety obecna sytuacja epidemiologiczna wywołana covidem zaczyna nasze plany niweczyć. Musieliśmy zrezygnować z organizacji studenckich „Andrzejek” i „Mikołaja” dla naszych wnucząt. Z tego samego powodu, do póki sytuacja nie ulegnie zmianie, zwracamy się do Koleżanek i Kolegów z wielką prośbą - aby na wszystkie zajęcia i imprezy okolicznościowe przychodzić i okazywać „covidowe paszporty szczepień” lub ważne zaświadczenia potwierdzające brak zakażenia.

Proszę zrozumieć naszą prośbę – robimy to dla naszego senioralnego bezpieczeństwa i domowników do których wracamy.

Zarząd KUTW

Dbajmy o siebie nawzajem

Zarząd UTW informuje, że przed przystąpieniem do zajęć , wykładów i innych imprez sprawdzane będą Paszporty Covidowe czyli zaświadczenia o szczepieniach oraz prosi o zakładanie maseczek.

W siedzibie naszego Uniwersytetu, w godzinach dyżurów, stale przyjmowane są zapisy do naszego Stowarzyszenia – nowych Koleżanek i Kolegów. Jest nasz już dużo ale oferta nasza pomieści i zainteresuje jeszcze wielu. Zapraszamy.

 

 

 

 

 

 

 

Uczymy się języków obcych

Projekt "Multi języczny Senior"  współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO konkurs ogłoszony przez Fio Śląskie w Gliwicach.  Projekt polega na organizacji nauki języków obcych. Zapisy na pierwszych zajęciach.

Zapraszamy studentów na pierwsze zajęcia językowe:

 • język angielski w Sztukaterii zaczynamy 13.10.2021 godz.14:00
 • język niemiecki w Sali PCK zaczynamy.13.10.2021 godz.14:00
 • język rosyjski w Klubie Gama zaczynamy 12.10.2021 godz.09:00
 • język włoski w Klubie Maluch zaczynamy 11.10.2021 godz.15:30
 
 

Projekt; Wykłady i zajęcia warsztatowe dla seniorów z gminy Knurów, współfinansowany przez Gminę Knurów

 

skierowany do mieszkańców Knurowa oraz studentów KUTW

 

W ramach projektu przewidziano udział w:

- w Trzech otwartych wykładów w miesiącach X ,Xi, XII-/2021

Pierwszy Wykład Inauguracyjny odbędzie się 4 października w kinie Scena- Kultura w Knurowie /prośba o podpisanie listy obecności/.

- w zajęciach warsztatowych, na podstawie złożonej deklaracji studenta KUTW ( 4 zajęcia ;2 w m-c u X i 2 w m-cu XI) dające wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej obsługi komputera, Smartfona, na portalach e- zdrowie, e- bank, i profili społecznościowych.

Zapisy w sekretariacie do 25 września w środa 16 00 - 18 00, czwartek 10 00 - 12 00.

Zarząd Knurowskiego UTW zaprasza Studentów na Kurs obsługi komputera dla poczatkujących i średniozaawansowanych. Zapisu można dokonać w siedzibie KUTW budynek PCK ul. Wilsona 10 (I piętro ) podczas dyżurów:

Środy w godz. 16:00 - 18:00 i czwartki w godz.10:00 - 12:00

Przypominamy również , że dla studentów zaawansowanych w obsłudze komputera prowadzone są w dalszym ciągu konsultacje indywidualne a terminy indywidualnych spotkań można ustalić telefoniczne z Iloną Kisiel telefon nr 502 271 801.

Projekt: „Aktywny Senior na topie”, jest współfinansowany przez Gminę Knurów Studenci Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach projektu mogą skorzystać z zajęć:

 • Nordic Walking -leśne Zacisze
 • gimnastyka relaksacyjna w klubie Fitness ul. Witosa
 • zajęcia muzyczne "śpiewać każdy może" piosenkę biesiadną - klub Lokatorek ul. Kosmonautów

Chętni uczestnicy proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu naszego uniwersytetu ul. Wilsona 10 I piętro /budynek PCK/ w środy godz.16-18 i czwartki 10-12 celem podpisania deklaracji uczestnictwa.

Zapisy do końca sierpnia

 

Sekcja sportowo – rekreacyjna - - turystyka

Prowadząca: Gabriela Ungrowska

Przewodnik beskidzki : Gerard Ungrowski

 

Tour ( z francuskiego) to wycieczka, podróż. I właśnie w podróże pragniemy Państwa zabierać aby móc : poznać, przeżyć i czynnie wypocząć.

 

Ważną wartością turystyki jest styczność z przyrodą, kulturą a przede wszystkim z ludźmi. Bowiem zmienia ona sposób myślenia i nastawienia wobec innych oraz samego siebie , buduje duchowo a także ma bardzo pozytywny wpływ na zdrowie. Radosne doznania stanowią esencję życia każdego z nas.

W roku akademickim 2021/2022 zorganizowaliśmy do tej pory cztery wycieczki, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem , za co pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom. Jeśli tylko będą chętni, jesteśmy gotowi na dalsze wyzwania z nowymi propozycjami.

Wycieczki ze szczegółowym programem ukazują się zawsze na stronie KUTW w „Aktualnościach” i umieszczane są również w dziale sekcji sportowo-rekreacyjnej - - turystyka oraz ogłaszane przed stałym, comiesięcznym wykładem w Kinie Scena.

Zapisy przyjmuję telefonicznie i osobiście przed wykładem.

Zapraszam wszystkich studentów do czynnego wypoczynku, połączonego z poznawaniem ciekawych miejsc.

Z turystycznym pozdrowieniem

 

 

 

Koleżanki i Koledzy

Jesień jest piękna. I na ilustrację tego ukazuję kilka zdjęć z ogródka mojego syna Marcina. Ale…

Jesień życia również może być taka, jeśli intensywnie, nie bacząc na przeciwności losu, będziemy szukać jej fantastycznych pięknych barw. Cieszę się bardzo, że razem z gremium moich Przyjaciół z kierownictwa Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku , w tym ubarwianiu naszym Koleżankom i Kolegom jesieni życia - uczestniczę.

W ostatnim okresie byliśmy świadkami i uczestnikami - m.in. kilku pięknych imprez, które wzbogaciły nasz stały, już realizowany garnitur działań - w ramach 18 Sekcji zainteresowań Knurowskiego UTW. Był to wykład dr Leszka Woszczka, kierownika katedry Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, będący składową programu „Aktywni +”, nadzorowanego przez naszą, - jedną z mistrzyń od programów pomocowych - Barbarę Bąk. Wykład , którego uczestnikami byli nie tylko nasi studenci ale również liczne grono przyjaciół z sąsiednich Gmin a którego treścią były przesłanki rozwoju psychicznego człowieka od urodzenia aż do śmierci. Wyszliśmy z niego - z bólem głowy od przekazanej treści i jeszcze większym bólem brzucha od śmiechu, dzięki talentom aktorskim i poczuciu optymistycznego humoru wykładowcy.

 

 

Drugą piękną imprezą KUTW była wycieczka po Ziemi Gliwickiej – pięknej, jeśli się ją umiejętnie odkrywa i ciekawie przekazuje. Czy wiecie, że mamy na podorędziu zabytek klasy „0” w Poniszowicach i Szwajcarię w Rachowicach ? Te i inne atrakcje w Bycinie, Rudzińcu i Pławniowicach były udziałem 57 osób, bo tyle mieści autokar, dzięki naszej szefowej od turystyki – Gabrysi Ungrowskiej i jej męża Gerarda. Wycieczka ta była zaczątkiem bogatego planu działań turystycznych Uniwersytetu. W tym semestrze planujemy jeszcze co najmniej dwie wycieczki.

 

 

Nad trzecimi poczynaniami , poza programowymi w tym miesiącu, pieczę miała nasza liderka wielu talentów – Marysia Szreter. Czuwała Ona nad realizacją pierwszego realizowanego dzieła , będącego dzieckiem listu intencyjnego, który podpisałem – w imieniu naszego gremium - z Dyrektorem Knurowskiego Centrum Kultury – dr Mariuszem Kowalczykiem. Projekt ARTFEST realizowany był w przedszkolach, szkołach , Caritasie i Bibliotece Miejskiej. W tej ostatniej, pod okiem Ewy Kokot - kierowniczki Domu oświatowego Biblioteki Śląskiej i Marka Kusia – dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach – przebiegał w trzech etapach pod nazwami: „Inspiracja”, „Interpretacja” i „Publikacja”, - ku uciesze i nagromadzeniu wiedzy przez licznych uczestników. Końcowym efektem projektu będzie wernisaż w „Sztukaterii” – 7 listopada br., na który już teraz zapraszamy.

 

 

To wszystko co się dzieje pod szyldem Uniwersytetu dodaje nam animuszu i nastraja optymistycznie. Po prostu już teraz, a przecież jeszcze raczkujemy, dobrze się dzieje w naszych działaniach pro senioralnych, które oferujemy mieszkańcom Knurowa i okolicznych Gmin.

Podzielcie się swoimi radościami z przyjaciółmi. Drzwi wstępu do Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są dalej otwarte. Wprawdzie nasza szefowa sekretariatu – Nadzia Maik mówi, że osiągnęliśmy pułap członkowski ,jakiego dawno już nie było, ale przecież w ilości siła. W każdym z nas drzemią talenty i ukryta nieraz siła sprawcza. Zapraszamy. Odwiedzajcie często naszą stronę internetową.

Z pozdrowieniami Tomasz Reginek