Grupa czytelnicza

Lider grupy: Maria Szreter

Aktywność grupy czytelniczej to realizacją umowy o współpracy między kutw i centrum kultury w Knurowie.Grupa od września 2022 realizuje projekt "Knurowskie wieczory literackie" wspolpracując z Biblioteką Miejską , większosc członków grupy działa w teatrze "Antrakt" i grupie śpiewaczej "Tamburyn" w ramach Kutw.W różnych projektach prezentujemy poezję i prozę ,organizujemy spotkania poswięcone twórczości ,np w październiku 2023 Wisławy Szymborskiej pt.:Niektórzy lubią poezję".W listopadzie 2023 we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Czerwionka i dr Moniką Glosowitz ,badaczką literatury z Uniwersytetu Sląskiego ,zorganizowaliśmy wieczór sląski- spotkanie z autorkami "Pamiętnikow kobiet z górniczych rodzin". 14grudnia 2023 grupa bierze udział w sympozjum w LO w Knurowie w celu poglębiania współpracy miédzypokoleniowej i upamiętnienia wybitnych działaczy ze Sląska :Józefa Buzka i Wojciecha Korfantego.