Grupa czytelnicza

Lider grupy: Maria Szreter

Grupa czytelnicza w KUTW bierze udział w realizacji projektów prezentując utwory poetyckie i literackie, organizując wieczorki poświęcone różnym autorom we wspólpracy z Biblioteką Miejską ,np. w październiku2023, Wisławie Szymborskiej i jej poezji pt.:" Niektórzy lubią poezję" w art CK.
22 listopada 2023 organizujemy Wieczór śląski we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Czerwionka i dr Moniką Glosowitz z Uniwersytetu Śląskiego.
Od września 2022 roku bierzemy udział w projekcie " Knurowskie wieczory literackie" także we współpracy z Biblioteką Miejską w Knurowie.większosc członków grupy czytelniczej działa w teatrze "Antrakt" grupie śpiewaczej "Tamburyn" w KUTW.