Nasza historia

 

Stowarzyszenie Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zostało zarejestrowane przez Starostę Gliwickiego w grudniu 2020 roku. Jego podstawowym zadaniem jest kontynuowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Knurowie., który już na trwałe wpisał się w historię Knurowa i Powiatu Gliwickiego.

Został on utworzony w październiku 2007 roku, dołączając do ok. 350 UTW - istniejących wówczas w Polsce. 34 lata po pierwszym, który za sprawą Pierre Veilas powstał w 1973 roku w Tuluzie, 32 lata po pierwszym polskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, który powstał w Warszawie w 1975 r., za sprawą prof. Haliny Schwartz.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie, pod kierownictwem Ewy Jurczyga i przewodniczącym Rady Programowej Tomaszem Reginkiem, działał pod opiekuńczym skrzydłem Towarzystwa Miłośników Knurowa, z prezesem Eugeniuszem Jurczyga na czele. Skupiał w poszczególnych latach od 150 do 300 studentów, którzy swoją aktywność realizowali w 16 do 25 sekcjach zainteresowań. Nie było by tej świetnej i owocnej działalności UTW w Knurowie bez niezwykłej aktywności naszych działaczy – wolontariuszy - Wiesławy Bujoczek, Krystyny Janickiej-Dubiel, Krystyny Dziedzic, Bernadety Maik, Wiesławy Pokrzywy, Marzeny Stankiewicz, Piotra Górki, Andrzeja Pacha ( autora tekstu hymnu UTW) ,Marka Wydry (autora logo UTW), oraz liderów sekcji zainteresowań Barbary Bąk, Moniki Bukowińskiej, Haliny Huczek, Barbary Kaszek, Ilony Kisiel, Gabrieli Kobiołka, Urszuli Kędzior, Krystyny Łyżniak, Urszuli Cisek- Maniak, Kornelii Matysik, Ilony Pach, Gizeli Kensy-Reginek, Leokadii Rygiel, Ireny Stawinoga, Marii Szreter, Joanny Szymkiewicz, Anny Urzednik, Ireny Wojtaszek, Zbigniewa Berszakiewicza, Grzegorza Cubra, Andrzeja Kostrzewy, Edwarda Maika, Franciszka Malcharczika, Zygmunta Mierzwy, Jerzego Musiolika, Edwarda Naporowskiego, Ryszarda Rzepy, Bogusława Szyguły. Niestety z pewnością pominęliśmy kogoś z naszych studentów tworzących to piękne dzieło, jakim jest knurowski UTW. Wszystkim Im, jak również Zarządowi Towarzystwa Miłośników Knurowa z Eugeniuszem Jurczyga i Wojciechem Kołodziejem na czele, - Zarząd Stowarzyszenia Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku składa serdeczne podziękowania. „Special thanks”, za całokształt, przekazujemy Ewie Jurczyga - dotychczasowej kierowniczce UTW w Knurowie.

Nasze Stowarzyszenie jest tzw. „stowarzyszeniem zwykłym”. Swoją działalność pod opiekuńczymi skrzydłami Starostwa Gliwickiego , Prezydenta Miasta Knurów, pomocy Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej i Polskiego Czerwonego Krzyża, - kierujemy do seniorów Knurowa i ościennych Gmin powiatu Gliwickiego. Oferujemy im dostęp do wiedzy, zabawy, sportu i rozrywki. Promujemy prozdrowotne zachowania i styl życia. Sprzyjamy zacieśnieniu więzi społecznej. Zachęcamy do aktywności i ujawniania swoich, często ukrytych, talentów. Naszym mottem jest zdanie Seneki : „Sola ratio perfecta beatum facit – tylko doskonały rozum czyni człowieka szczęśliwym”.