Sekcja edukacyjna -- Język francuski

Prowadzący: Edward Naporowski

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy KUTW w roku akademickim 2022/23 utworzono po raz pierwszy grupę języka francuskiego. Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w podstawowe kompetencje językowe z zakresu życia codziennego oraz przekazanie podstawowych informacji o Francji i jej mieszkańcach. Lektorat prowadzony jest w oparciu o nowoczesny podręcznik „Vite et Bien”,który został specjalnie opracowany dla dorosłych słuchaczy.
W czasie zajęć szczególny nacisk położony jest na umiejętność komunikowania się w różnych sytuacjach dnia codziennego, poprawną wymowę a w dalszej kolejności także na zagadnienia gramatyczne. W realizacji tych celów pomocne są środki audiowizualne takie jak komputer, internet i rzutnik. Dzięki nagraniom internetowym słuchacze mają także możliwość samodzielnej pracy nad tekstem w tym nauki czytania,poprawiania wymowy i nauki słownictwa. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki o godz. 14.00 w Klubie „Gama”.
Liderem grupy i prowadzącym zajęcia jest Edward Naporowski.