Imprezy, poza stałymi zajęciami w ramach Sekcji Zainteresowań:

4.05. - o godz. 17:00, w sali „Kino, Scena, Kultura” – ogólnodostępny wykład majowy pt. „Ptaki Górnego Śląska”” wygłosi  przyrodnicza Aleksandra Sokół.
11.05. - Wycieczka - „To co zebrał przemysł – kultura odzyskała”
12.05. - o godz. 16.30 - w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej – finisaż wystawy „Noto, notatnik Artysty”
18.05. – o godz. 10.00 - parking kościoła M.B.Częstochowskiej - wycieczka rowerowa Knurów – Chudów – Knurów
19.05. - o godz. 10.00 - w klubie „Gama” – Radość pędzlem malowana” – spotkanie malarskie
21.05. - udział w „11 Chrzanowskiej Wiośnie Artystycznej”
25.05. - o godz. 11.00 - w klubie „Gama” – Walne zebranie członków Stowarzyszenia Knurowski UTW
27.05. - o godz. 19.00 - w „Sztukaterii” – Wieczór słowno- muzyczny połączony z wystawą „Św. Jan Paweł II - na znaczkach i numizmatach”

Zapraszamy na ogólnodostępny wykład pt. "Ptaki Górnego Śląska" , który w środę - 4 maja 2022, o godz. 17-tej, w sali "Kino, Scena, Kultura",

wygłosi Aleksandra Sokół - edukatorka przyrodnicza z Górnośląskiego Koła Ornitologicznego.

Z prawdziwą przyjemnością informuję, że otrzymaliśmy środki finansowe z Gminy Knurów w ramach projektów dla organizacji pozarządowych.

Wobec powyższego kontynuujemy zajęcia na basenie krytym Agua Relax w poniedziałki godz.9.30 oraz korzystamy z hali sportowej przy ul. Al.Lipowej na zajęcia gimnastyczne w piątki godz. 12.30.

Projekt pt." Dorównaj Seniorom " trwać będzie od 15 kwietnia do 15 grudnia 2022r z przerwą wakacyjną.

ZAPRASZAMY.

Ilona Pach

Rozszerzamy formułę uczestnictwa - na wszystkich mieszkańców, nie tylko studentów UTW oraz wydłużamy termin składania prac - w sekretariacie PCK -

do 29 kwietnia br.

Do jury dołączyła Pani Teresa Adamska. Szczegóły konkursy niżej w aktualnościach.

Organizowane przez Śląskie Centrum Chorób Serca i z naszym udziałem, odbędą się w Zabrzu - w czwartki 21 kwietnia i 28 kwietnia, o godz. 17.00.

Zapisy w siedzibie UTW i sekretariacie PCK a także u Krystyny Dziedzic i Tomasza Reginka.

Kolejne spotkanie z w/w cyklu, tym razem pt. "Sztuka malowania na jedwabiu" odbędzie się w "Sztukaterii", w piątek - 22 kwietnia, o godz. 19.00.

Gospodarzem tego wieczoru słowno- muzycznego będzie Anna Powiecka . Część muzyczną zapełni występ zespołu Coincidence Duo.

W programie, jak zawsze - wystawa prac, z warsztatami twórczymi.

Zbiórka na parkingu kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej - w czwartek, 21 kwietnia, o godz. 10.00.

Trasa: Knurów - Pilchowice- Knurów.

Przewodnik: Ryszard Rzepa.

Knurowski UTW zapewnia wspaniała frajdę, zwiedzanie ciekawych miejsc, grochówkę wzmacniającą. Nie zapewnia ubezpieczenia. Uczestnictwo na własną odpowiedzialność.

Zgłoszenia w siedzibie UTW a także w sekretariacie PCK lub bezpośrednio u Ryszarda Rzepy i Tomasza Reginka.

 

Zaproszenie dla seniorów 60+na spotkania malarskie w ramach projektu: „Radość pędzlem malowana” dla gmin Powiatu Gliwickiego Knurowa, Gierałtowic, Pilchowic, Pyskowic,Sośnicowic i Toszka.

Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza mieszkańców seniorów 60+ Powiatu Gliwickiego Knurowa, Gierałtowic, Pilchowic, Pyskowic, Sośnicowic i Toszka na spotkania malarskie w ramach projektu „Radość pędzlem malowana” współfinansowanego ze środków Powiatu Gliwickiego.

Termin realizacji zadania maj - październik 2022r z zachowaniem przerwy wakacyjnej lipiec - sierpień. W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 

1. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez sekcję malarską KUTW dla w/w środowisk połączone z wykładem, prezentacją multimedialną oraz wernisażem

2. Plener malarski na zamku w Toszku połączony z wystawą prac

 

O terminach realizacji zadania na terenie poszczególnych gmin będziemy Państwa informować na bieżąco.

Pierwsze spotkanie dla 25 seniorów 60+ z Knurowa odbędzie się 19 maja 2022r w godz. 10 – 13. w klubie LWSM Gama Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 2.

Zapisy telefonicznie pod numerem 606698005 w dniach 23.04.2022r - 27.04.2022r. decyduje kolejność zgłoszeń.

Chcesz malarsko spędzać czas. Dołącz do nas już dziś. Czekamy!

Drugie z cyklu , o powyższej nazwie spotkanie w Sztukaterii odbędzie się 23 kwietnia br o godz. 17:00

Tytuł wieczoru: "Co w nas zostało z tych lat.."

Liczymy na czynny udział w drugiej części wieczoru, w której mikrofon będzie dla każdego.

Zapraszamy serdecznie

"To co zabrał przemysł, kultura odzyskała"

Drogie koleżanki i koledzy, KUTW zaprasza serdecznie na wycieczkę w dniu 11 maja br pod hasłem : "To co zabrał przemysł, kultura odzyskała" (program w załączeniu).

Proszę o zapoznanie się z programem - Szlakami zabytków techniki i przygotowanie się na max. odpłatność do chwili rozstrzygnięcia projektu.

Złożony został bowiem projekt o dofinansowanie i jeśli otrzymamy pozytywny rezultat to opłata za wyjazd ulegnie zmianie na korzyść uczestników.

Zapisy przyjmuję telefonicznie.

Z turystycznym pozdrowieniem Gabriela Ungrowska

Imprezy, poza stałymi zajęciami w ramach Sekcji Zainteresowań:

6.04. o godz.17:00 - w sali „Kino, Scena, Kultura” – ogólnodostępny wykład kwietniowy pt. „Internet rzeczy” wygłosi prof.dr hab.n.techn. Dariusz Bismor.

7.04. o godz.11:45 - w sali ‘Sztukaterii” –„ Śniadanie literackie” z pisarką Gabrielą Kotas.

11.04. o godz.8:00 - Rozpoczęcie przyjmowania prac zgłoszonych w „Konkursie wielkanocnym”.

20.04. o godz.15:00 - w sali kina – w ramach „Kina- szkoły” - piękny film: „Sokół z masłem orzechowym”, z ciekawym wstępnym komentarzem.

21.04. o godz.10:00 - rozpoczęcie sezonu rowerowego. Wycieczka rowerowa Knurów- Pilchowice- Knurów.

21.04 o godz.17:00 - medyczne spotkanie edukacyjne w Zabrzu przy ul. Wolności 338 b. Temat wiodący: migotanie przedsionków.

22.04. o godz. 19:00 - w sali „Sztukaterii” - spotkanie z cyklu „Odkryj innym swój talent” - Anna Powiecka - „Sztuka malowania na jedwabiu”.

28.04. o godz.17:00 - medyczne spotkanie edukacyjne w Zabrzu, II część.

Wspólnie ze Śląskim Centrum Chorób Serca zapraszamy do Centrum Nowoczesnej Medycyny Enterna Medica w Zabrzu, ul. Wolności 338 b.

Dnia 21.04. i 28.04., o godz. 17-tej odbędą się tam spotkania edukacyjne dla osób 60 +, podczas których uczestnicy dowiedzą się czym jest migotanie przedsionków serca, jak je znaleźć i jak można się uchronić przed jego najgroźniejszym powikłaniem - udarem niedokrwiennym mózgu.

Zgłoszenia do 6 kwietnia br. w siedzibie KUTW i na wykładzie.

Wspólnie z Centrum Kultury Knurowa zapraszamy 7 kwietnia, na godz. 11.45, do Sztukaterii przy ul. Kosmonautów.

W ramach "śniadania literackiego" odbędzie się spotkanie z pisarką, blogerką Gabrielą Kotas.

Ogłaszamy konkurs wielkanocny z nagrodami i perspektywą wystawy prac, na:

  • najładniejszą pisankę - 3szt. w jednej pracy
  • najpiękniejszą ozdobę świąteczną - 3szt. w jednej pracy

Swoje artystyczne dzieła należy , w dniach od 11.04.2022 do 22.04.2022, zgłaszać i deponować w siedzibie Knurowskiego UTW, w zamkniętych paczkach opatrzonych hasłem i z dołączoną zamkniętą kopertą zawierającą hasło i dane personalne autora.

Prace konkursowe oceni jury w składzie: Urszula Kędzior, Krystyna Dziedzic, Anna Powiecka.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w trakcie wykładu - 4 maja 2022 r.

Szanowne koleżanki i koledzy pragniemy poinformować ,że od 22 .03 2022 r ruszają zajęcia w Klubie Fitness NJN ul. Witosa 10 w Knurowie.

Zajęcia odbywać się będą 2x w miesiącu w 2 pierwsze wtorki miesiąca w ramach Projektu „Senior zawsze w ruchu” współfinansowanego przez Gminę Knurów.

Zapisy osób zainteresowanych przyjmuje P. Sylwia Polak.

Serdecznie zapraszamy

Dziękujemy Wolontariuszkom Knurowskiego UTW, które przepracowały kilkadziesiąt godzin, o różnych porach doby !

- przyjmując, sortując przenosząc i na nowo pakując, napływające w dużej ilości dary dla naszych sąsiadów z Ukrainy.

W sali 'Kino, Scena, Kultura" przy ul. Niepodległości - w środę 6 kwietnia, o godz. 17:00 - prof. dr hab.n.techn. Dariusz Bismor wygłosi wykład pt. "Internet rzeczy".

Spotkanie marcowe

W sali "Sztukaterii" przy ul. Kosmonautów, 25 marca br., o godz. 19:00, odbędzie się kolejny z w/w cyklu - wieczór słowno- muzyczny , połączony z wystawą.

Tym razem pod hasłem: "100-lecie harcerstwa w Knurowie".

A gospodarzem wieczoru będzie harcmistrz, archiwista, historyk - Michał Czerwiński.