Uczymy się języków obcych

Projekt "Multi języczny Senior"  współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO konkurs ogłoszony przez Fio Śląskie w Gliwicach.  Projekt polega na organizacji nauki języków obcych. Zapisy na pierwszych zajęciach.

Zapraszamy studentów na pierwsze zajęcia językowe:

  • język angielski w Sztukaterii zaczynamy 13.10.2021 godz.14:00
  • język niemiecki w Sali PCK zaczynamy.13.10.2021 godz.14:00
  • język rosyjski w Klubie Gama zaczynamy 12.10.2021 godz.09:00
  • język włoski w Klubie Maluch zaczynamy 11.10.2021 godz.15:30
 
 

Projekt; Wykłady i zajęcia warsztatowe dla seniorów z gminy Knurów, współfinansowany przez Gminę Knurów

 

skierowany do mieszkańców Knurowa oraz studentów KUTW

 

W ramach projektu przewidziano udział w:

- w Trzech otwartych wykładów w miesiącach X ,Xi, XII-/2021

Pierwszy Wykład Inauguracyjny odbędzie się 4 października w kinie Scena- Kultura w Knurowie /prośba o podpisanie listy obecności/.

- w zajęciach warsztatowych, na podstawie złożonej deklaracji studenta KUTW ( 4 zajęcia ;2 w m-c u X i 2 w m-cu XI) dające wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej obsługi komputera, Smartfona, na portalach e- zdrowie, e- bank, i profili społecznościowych.

Zapisy w sekretariacie do 25 września w środa 16 00 - 18 00, czwartek 10 00 - 12 00.

Zarząd Knurowskiego UTW zaprasza Studentów na Kurs obsługi komputera dla poczatkujących i średniozaawansowanych. Zapisu można dokonać w siedzibie KUTW budynek PCK ul. Wilsona 10 (I piętro ) podczas dyżurów:

Środy w godz. 16:00 - 18:00 i czwartki w godz.10:00 - 12:00

Przypominamy również , że dla studentów zaawansowanych w obsłudze komputera prowadzone są w dalszym ciągu konsultacje indywidualne a terminy indywidualnych spotkań można ustalić telefoniczne z Iloną Kisiel telefon nr 502 271 801.

Projekt: „Aktywny Senior na topie”, jest współfinansowany przez Gminę Knurów Studenci Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach projektu mogą skorzystać z zajęć:

  • Nordic Walking -leśne Zacisze
  • gimnastyka relaksacyjna w klubie Fitness ul. Witosa
  • zajęcia muzyczne "śpiewać każdy może" piosenkę biesiadną - klub Lokatorek ul. Kosmonautów

Chętni uczestnicy proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu naszego uniwersytetu ul. Wilsona 10 I piętro /budynek PCK/ w środy godz.16-18 i czwartki 10-12 celem podpisania deklaracji uczestnictwa.

Zapisy do końca sierpnia

 

Szanowne koleżanki i koledzy, sekcja turystyczna przy KUTW wznawia w Nowym 2022 Roku działalność rekreacyjną i pragnie serdecznie zaprosić wszystkich chętnych na odpłatny kulig , który odbędzie się 27 stycznia 2022 r. ( w załączeniu program wycieczki).

Propozycje pozostałych nieodpłatnych i odpłatnych wycieczek II semestru roku akademickiego 2021/2022 zostaną ogłoszone na naszej stronie do końca lutego 2022 r.

Z turystycznym pozdrowieniem

Gabriela Ungrowska

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C28421122310420.pdf)Propozycje Wycieczek

Koleżanki i Koledzy

Jesień jest piękna. I na ilustrację tego ukazuję kilka zdjęć z ogródka mojego syna Marcina. Ale…

Jesień życia również może być taka, jeśli intensywnie, nie bacząc na przeciwności losu, będziemy szukać jej fantastycznych pięknych barw. Cieszę się bardzo, że razem z gremium moich Przyjaciół z kierownictwa Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku , w tym ubarwianiu naszym Koleżankom i Kolegom jesieni życia - uczestniczę.

W ostatnim okresie byliśmy świadkami i uczestnikami - m.in. kilku pięknych imprez, które wzbogaciły nasz stały, już realizowany garnitur działań - w ramach 18 Sekcji zainteresowań Knurowskiego UTW. Był to wykład dr Leszka Woszczka, kierownika katedry Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, będący składową programu „Aktywni +”, nadzorowanego przez naszą, - jedną z mistrzyń od programów pomocowych - Barbarę Bąk. Wykład , którego uczestnikami byli nie tylko nasi studenci ale również liczne grono przyjaciół z sąsiednich Gmin a którego treścią były przesłanki rozwoju psychicznego człowieka od urodzenia aż do śmierci. Wyszliśmy z niego - z bólem głowy od przekazanej treści i jeszcze większym bólem brzucha od śmiechu, dzięki talentom aktorskim i poczuciu optymistycznego humoru wykładowcy.

 

 

Drugą piękną imprezą KUTW była wycieczka po Ziemi Gliwickiej – pięknej, jeśli się ją umiejętnie odkrywa i ciekawie przekazuje. Czy wiecie, że mamy na podorędziu zabytek klasy „0” w Poniszowicach i Szwajcarię w Rachowicach ? Te i inne atrakcje w Bycinie, Rudzińcu i Pławniowicach były udziałem 57 osób, bo tyle mieści autokar, dzięki naszej szefowej od turystyki – Gabrysi Ungrowskiej i jej męża Gerarda. Wycieczka ta była zaczątkiem bogatego planu działań turystycznych Uniwersytetu. W tym semestrze planujemy jeszcze co najmniej dwie wycieczki.

 

 

Nad trzecimi poczynaniami , poza programowymi w tym miesiącu, pieczę miała nasza liderka wielu talentów – Marysia Szreter. Czuwała Ona nad realizacją pierwszego realizowanego dzieła , będącego dzieckiem listu intencyjnego, który podpisałem – w imieniu naszego gremium - z Dyrektorem Knurowskiego Centrum Kultury – dr Mariuszem Kowalczykiem. Projekt ARTFEST realizowany był w przedszkolach, szkołach , Caritasie i Bibliotece Miejskiej. W tej ostatniej, pod okiem Ewy Kokot - kierowniczki Domu oświatowego Biblioteki Śląskiej i Marka Kusia – dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach – przebiegał w trzech etapach pod nazwami: „Inspiracja”, „Interpretacja” i „Publikacja”, - ku uciesze i nagromadzeniu wiedzy przez licznych uczestników. Końcowym efektem projektu będzie wernisaż w „Sztukaterii” – 7 listopada br., na który już teraz zapraszamy.

 

 

To wszystko co się dzieje pod szyldem Uniwersytetu dodaje nam animuszu i nastraja optymistycznie. Po prostu już teraz, a przecież jeszcze raczkujemy, dobrze się dzieje w naszych działaniach pro senioralnych, które oferujemy mieszkańcom Knurowa i okolicznych Gmin.

Podzielcie się swoimi radościami z przyjaciółmi. Drzwi wstępu do Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są dalej otwarte. Wprawdzie nasza szefowa sekretariatu – Nadzia Maik mówi, że osiągnęliśmy pułap członkowski ,jakiego dawno już nie było, ale przecież w ilości siła. W każdym z nas drzemią talenty i ukryta nieraz siła sprawcza. Zapraszamy. Odwiedzajcie często naszą stronę internetową.

Z pozdrowieniami Tomasz Reginek