Miejskie gimnazjum nr.2,
Stefana Batorego 7 Sala Nr.2

Zapisy w środy od 18-go września 2019 r. w godz. 16.00 - 18.00, później w godz. 16.00 - 17.00

Sekretariat UTW w Gimnazjum Miejskim nr 2, I piętro

Temat wykładu: "Jak nie dać się oszukać we współczesnym świecie" prowadzący - Damian Hamerla

Zaproszenie na wyjazdowe spotkanie integracyjno- andrzejkowe.

Sekcja kulturalna przedstawia na ten rok akademicki propozycje wyjazdu integracyjnego połączonego  z imprezą andrzejkową. Wyjazd w dniach 23-24 listopada 2019 r. do Brennej hotel Krokus.

Program spotkania:

I dzień

  1. Wyjazd z Knurowa do Brennej 23. 11. godz.10.00.
  2. Przyjazd do Brennej ,zakwaterowanie w hotelu, wspólna kawa, czas wolny do obiadu, lub udział w zajęciach warsztatowych
  3. Obiad
  4. Spacer w góry- rekreacja.
  5. Kolacja
  6. Biesiada andrzejkowa przygotowana przez organizatora szefa hotelu połączona ze ślubowaniem studentów I roku. „Coś dla ciała i dla ducha”

II dzień

  1. Śniadanie, czas wolny
  2. Obiad i wyjazd do Knurowa godz. do uzgodnienia.

 

Koszt imprezy 190 zł łącznie z transportem kalkulacja dla grupy 50 osób (1 autobus).

Zapisy wraz z wpłatą będą przyjmowane w czasie wykładu październikowego lub listopadowego,  w czasie dyżurów w sekretariacie UTW oraz po zajęciach taneczno-ruchowych.

Ilość osób ograniczona, 1 autobus. Mile widziani entuzjaści UTW- osoby towarzyszące.

Ostateczny termin wpłat 6.11.2019 r. po wykładzie.

                                                                                                 Zapraszamy Asia i Basia

Tel .kontaktowy 604 192 602

Tel .kontaktowy 798 620 713

 Miejskie gimnazjum nr 2 UL. Stefana Batorego 7, sala Nr 2

Sekretariat czynny w każda środę: 16.00 - 17.00

 

W wyniku rozwoju cywilizacyjnego wydłużył się i ciągle wydłuża średni okres życia ludzkiego. Efektami pochodnymi są starzenie się społeczeństw i zmniejszenie przyrostu naturalnego. Przemiany społeczne i techniczne powodują, iż starzejący się ludzie są wobec nich często bezradni i zagubieni. Z tej konstatacji powstała idea, by ludzie starsi (jeżeli tylko zechcą) mogli aktualizować swoją wiedzę, by mogli orientować się w zmieniającej się rzeczywistości, mogli być aktywni.

W 1973 roku przy uniwersytecie w Tuluzie (Francja), utworzono placówkę dydaktyczną dla starszych osób nazwaną Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W niedługim czasie na terenie całej Europy i poza nią zaczęły powstawać podobne placówki. Zdobywanie wiedzy w starszym wieku ma jeszcze różne dodatkowe zalety. Jest ono wolne od wszelkich wymogów organizacyjnych, presji terminów i stresów egzaminacyjnych. Uczenie staje się czystą przyjemnością. Ta największa korzyść jest jednak mniej uświadomiona. Nieśmiertelny Seneka uczył: Sola ratio perfeca beatum facit. (Tylko doskonały rozum czyni człowieka szczęśliwym.) choć tą samą myśl wyraził jeszcze dosadniej: Tota vita discendum est mori. (Przez całe życie trzeba się uczyć umierać.)

W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w Warszawie, w 1975 roku. Istnieją dwa typy uniwersytetów trzeciego wieku: stanowiące integralną część wyższej uczelni, kierowane najczęściej przez pełnomocnika rektora powołane przez stowarzyszenia prowadzące działalność popularnonaukową oraz kulturalno-rekreacyjną Placówki UTW tworzą odrębną sekcję przy Polskim Towarzystwie Gerontologicznym. . Uniwersytet prowadzi różne formy kształcenia ustawicznego dla osób starszych: wykłady, seminaria, lektoraty języków obcych. Przy Uniwersytecie działają zespoły twórcze, np. literacki, pamiętnikarski, plastyczny, muzyczny, teatralny. Prowadzona jest rehabilitacja ruchowa oraz organizowane obozy kondycyjne i wyjazdy krajowe i zagraniczne. Rok akademicki trwa od połowy października do połowy czerwca. Chętni do udziału w zajęciach wnoszą przy zapisie roczną, symboliczną składkę. Uczestników reprezentuje Samorząd Słuchaczy. W Polsce istnieje około 130 Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

>