„Sola ratio perfecta beatum facit – tylko doskonały rozum czyni człowieka szczęśliwym”

 

 

Szanowne(-i) członkinie (-owie) Stowarzyszenia Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Koleżanki i Koledzy!

Z prawdziwą radością przychodzi mi Was poinformować, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie, po długotrwałej przerwie spowodowanej Covidem, rozpoczął tegoroczne zajęcia, będące kontynuacją jego 15 letniej pro senioralnej działalności. Czynimy to powoli i ostrożnie, na ile pozwalają nam obowiązujące odgórne przepisy i pokonane już kłopoty związane ze zmianą organizacyjną Uniwersytetu.

Mamy już, mimo niedawno rozpoczętych zapisów, kilkudziesięciu „studentów”. I to dla nich, od początku czerwca, uruchomiliśmy działalność Sekcji informatyki a także wdrożyliśmy program „Zadbaj o siebie po 60 –tce” , na który uzyskaliśmy dotację ze Starostwa Gliwickiego.

Działacze Stowarzyszenia intensywnie pracują nad dalszymi programami pomocowymi, które umożliwią pozyskanie innych dotacji niezbędnych do naszego funkcjonowania. Stąd nasza nadzieja na szybkie poszerzenie oferty programowej - być może jeszcze w tym miesiącu. Znacznie bogatsza będzie ona już we wrześniu, po miesiącach wakacyjnych. Pełną zaś ofertę – 18 sekcji tematycznych - obiecujemy wdrożyć od października , po uroczystej inauguracji nowego „roku akademickiego”.

Aby oferta ta była w pełni efektywna potrzebni są jednak jej odbiorcy. Stąd apel i wielka prośba aby rozreklamować w swoich środowiskach nasz Uniwersytet. Prosimy również poinformować o rozpoczęciu działalności - naszych dotychczasowych „studentów”. Muszą się oni na nowo zapisać, wypisując stosowne formularze. .Zapisy trwają. Składka, którą ustaliliśmy w wysokości 60 zł, dotyczy nowego roku akademickiego, czyli okresu od października 2021 do czerwca 2022 r.

 

Zapisy nowych członków UTW

Pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych do przystąpienia w szeregi Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, że z dniem 04.05.2021 rozpoczynamy zapisy nowych członków Uniwersytetu. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna kraju na to pozwoli zasadnicze zajęcia planujemy zainaugurować we wrześniu b.r. ale niektóre, w miarę możliwości, spróbujemy rozpocząć wcześniej, o czym poinformujemy. Zapisać się można w siedzibie Uniwersytetu w Knurowie przy ul. Wilsona 10/I piętro , w trakcie dyżurów: środy w godz. 16- 18-tej, czwartki w godz. 10 – 12 –tej.

 

„Zadbaj o siebie po 60 –tce” – program dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że mimo istniejących – epidemią spowodowanych przeszkód, nieśmiało zaczynamy swoją tegoroczną działalność. Niestety udało się to nam, z zachowaniem ograniczeń „covidowych”, dopiero w samej końcówce obecnego roku akademickiego, kończącego się 30 czerwca br.

Ogłosiliśmy nabór do programu współfinansowanego ze środków Powiatu Gliwickiego -„Zadbaj o siebie po 60-tce”. Mimo, że nie mogliśmy, z przyczyn obiektywnych, tego zrobić na naszej stronie internetowej, efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Już po kilku dniach zgromadziliśmy komplet ( 30) zgłoszonych uczestników.

To prawdziwy powiew optymizmu w naszych zamierzeniach. Mamy nadzieję, że wkrótce ogłosimy następną imprezę pro senioralną. Prosimy o śledzenie naszych aktualności.

>