Jak zostać studentem

 

Warunkami przystąpienia do "Stowarzyszenia Knurowski UTW" są:

 

- wypełnienie zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia

- wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

- opłacenie składek - 100 zł / za rok akademicki

 

Dokonać tego można w siedzibie Stowarzyszenia, w czasie pełnionych dyżurów.