HYMN UTW
 
UTW dziś łączy nas, UTW nauki czas,
 
My studenci, chociaż wiek,  już przyprószył czasu bieg,
 
Lecz energii tyle mamy, że drzwi wiedzy otwieramy,
 
Więc z młodzieńczą werwą w trzeci wiek,
 
Więc z młodzieńczą werwą w trzeci wiek.
 
 
 
Wiwat Uniwerek nasz, wiwat też liderów straż,
 
Wiwat cały Zarząd nam, wiwat wykładowców stan,
 
Wytrwałości Wam życzymy, w poświęceniu się łączymy,
 
Student UTW to wielki Pan, student UTW to wielki Pan