Odsłony: 63

Imprezy, poza stałymi zajęciami w ramach Sekcji Zainteresowań:

05.06. - Wyjazd do krakowskiego teatru. Sztuka teatralna: „Wstyd”.
07.06. - Wycieczka „Doceniamy walory Ziemi Żywieckiej”
08.06. - Uroczyste zakończenie „Roku akademickiego 2021/2022”, - godz. 17-ta, sala Kina.
09.06. - Spotkanie medyczne „Niewydolność serca”
13.06. - Spotkanie Rady programowej Knurowskiego UTW
13.06. - Wyjazd do Bielska – Białej na „Silver scenę”- imprezę Urzędu Marszałkowskiego
15.06. - Rajd rowerowy do Rud Raciborskich
25.06. - „Odkryj innym swój talent” – impreza słowno- muzyczna, z wystawą w Sztukaterii
25.06. - Wyjazd na „Silver- run” do Ożarowic – imprezę ROPS – Katowice