Odsłony: 100

Imprezy, poza stałymi zajęciami w ramach Sekcji Zainteresowań:

4.05. - o godz. 17:00, w sali „Kino, Scena, Kultura” – ogólnodostępny wykład majowy pt. „Ptaki Górnego Śląska”” wygłosi  przyrodnicza Aleksandra Sokół.
11.05. - Wycieczka - „To co zebrał przemysł – kultura odzyskała”
12.05. - o godz. 16.30 - w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej – finisaż wystawy „Noto, notatnik Artysty”
18.05. – o godz. 10.00 - parking kościoła M.B.Częstochowskiej - wycieczka rowerowa Knurów – Chudów – Knurów
19.05. - o godz. 10.00 - w klubie „Gama” – Radość pędzlem malowana” – spotkanie malarskie
21.05. - udział w „11 Chrzanowskiej Wiośnie Artystycznej”
25.05. - o godz. 11.00 - w klubie „Gama” – Walne zebranie członków Stowarzyszenia Knurowski UTW
27.05. - o godz. 19.00 - w „Sztukaterii” – Wieczór słowno- muzyczny połączony z wystawą „Św. Jan Paweł II - na znaczkach i numizmatach”