Odsłony: 248

Koleżanki i Koledzy. Szanowni Państwo.

17 grudnia br. minął rok od chwili gdy grupka entuzjastów postanowiła nie dopuścić do niebytu UTW w naszym mieście i za wszelką cenę, mimo przeciwności losu, prowadzić nadal tę tak pożyteczną działalność pro senioralną, powołując do życia i zaktywizować - Stowarzyszenie Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

 

Dziś, po 12 miesiącach, możemy z ogromną satysfakcją ogłosić nasz sukces. Sukces całej naszej uniwersyteckiej rodziny.

Bo sukcesem jest:

– liczebność – blisko 200 osobowa - naszej uniwersyteckiej rodziny a z bliskimi, sympatykami i dobrze życzącymi nam ludźmi , na pewno już - kilkuset osobowa,

- nawiązanie ścisłej współpracy z aktywnymi seniorami sąsiednich Gmin: Gierałtowice, Pilchowice, Czerwionka – Leszczyny, Pyskowice i uzyskanie przychylności do naszych działań ze strony Władz - Starostwa Powiatowego, Knurowa i wspomnianych Gmin,

- prowadzanie - co najważniejsze -systematycznej, ożywionej działalności w ramach 18 sekcji zainteresowań,

- zakwalifikowanie się i sprawna realizacja 8 projektów pro senioralnych – Ministerstwa Rodziny i Spraw Społecznych, ROPS – Katowice, Powiatu Gliwickiego i Gminy Knurów, których efektem było wiele ciekawych i pożytecznych imprez, niezwykle ciepło przyjętych przez uczestników ( również z sąsiednich Gmin),

- wejście w posiadanie własnej siedziby, z salką do nauki i profesjonalnie wyposażonym sekretariatem,

- uznaniem poczynań naszej uniwersyteckiej rodziny w mediach i przez zewnętrznych obserwatorów, co już przekłada się na konkretne gesty,

- radość i szczęście jakie sobie wzajemnie przynosimy.

To wszystko w ciągu zaledwie 12 miesięcy i mimo ogromnych trudności, spowodowanych przez ograniczenia epidemiologiczne. Niesieni tą dumą i entuzjazmem, w przyszłości - jeszcze bardziej z pewnością rozwiniemy skrzydła i uruchomimy pokłady nie odkrytych aktywności, drzemiących w naszej senioralnej społeczności.

Koleżanki i Koledzy. Szanowni Państwo !

Pragnę, - z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, - złożyć na Wasze ręce najserdeczniejsze życzenia najlepszego zdrowia, pomyślności i szczęścia. Niech radość tych dni i pokój, którego są przesłaniem - zapanuje w Ojczyźnie i naszych Rodzinach.

Tomasz Reginek