Odsłony: 36

Koleżanki i Koledzy!

Z powodu wzrostu zachorowań na covida i odgórnych zaleceń p/epidemiologicznych zmuszeni zostaliśmy do rezygnacji w grudniu - z organizacji wyjazdu do Ołomuńca, „Mikołaja dla wnucząt”, wieczoru wigilijnego dla liderów sekcji.

Nadal aktualne są:

 • 03.12. – w godz. 10-tej i 11- tej, w „klubie Lokatorek” - wykłady P. mgr Agaty Śliwy na temat stresu
 • 08.12. – o godz. 17-tej, w sali Kina, - wykład dr n. społ. Piotra Gierka, na temat starzenia i problemów z tym okresem związanych
 • 14.12. – o godz. 13-tej ogólnodostępna wigilia na Placu Merkury
 • 31.12. – o godz. 15-tej, na kręgu „Feliksówka” – „Sylwester pod chmurką”

Jeszcze raz uprzejmie prosimy o zachowanie obowiązujących rygorów sanitarnych :

 • przychodzenie w maskach
 • zajmowanie co drugiego siedliska
 • okazywanie certyfikatów szczepień lub wykonanych badań

Nasze plany na styczeń 2022 Jeżeli sytuacji epidemiologiczna ulegnie poprawie – a z taką nadzieją ciągle żyjemy, planujemy zorganizować w styczniu 2022:

 • 5.01. Tradycyjny, ogólnodostępny wykład w sali Kina
 • 11.01. Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą ( zapisy w naszym Biurze)
 • 19.01. „Kino- sztuka” – comiesięczne seanse ( zapisy w naszym Biurze)
 • 21.01. Wieczór słowno- muzyczny w „Sztukaterii”
 • 26.01. „Kolędowanie” w klubie ‘Lokatorek”

……i może jeszcze coś ! – np. kulig.