Odsłony: 26

Przedsięwzięcia Knurowskiego UTW

02.12 - Wycieczka do Ołomuńca

03.12. –  godz. 10:00 i 11:00 - Klub „Lokatorek” wykłady mgr Agaty Śliwy

06.12 - godz. 16:00 - Zespól Szkól przy ul. Szpitalnej ‘Mikołaj dla wnucząt”

08.12 - Wykład grudniowy w Sali ‘Kina” – dr Piotr Gierek – „Przestrzenie starości”

14.12 - godz. 13:00 - Plac Merkury: „Wigilia plenerowa” ogólnodostępna

15.12 - Wieczór wigilijny dla naszych Liderów Sekcji

31.12. - godz. 15:00 - Krąg „Feliksówka” „Sylwester pod chmurką”.

05.01.2022 - godz.17:00 - Sala „Kina” wykład styczniowy