Odsłony: 30

Dbajmy o siebie nawzajem

Zarząd UTW informuje, że przed przystąpieniem do zajęć , wykładów i innych imprez sprawdzane będą Paszporty Covidowe czyli zaświadczenia o szczepieniach oraz prosi o zakładanie maseczek.