Odsłony: 128

Projekt; Wykłady i zajęcia warsztatowe dla seniorów z gminy Knurów, współfinansowany przez Gminę Knurów

 

skierowany do mieszkańców Knurowa oraz studentów KUTW

 

W ramach projektu przewidziano udział w:

- w Trzech otwartych wykładów w miesiącach X ,Xi, XII-/2021

Pierwszy Wykład Inauguracyjny odbędzie się 4 października w kinie Scena- Kultura w Knurowie /prośba o podpisanie listy obecności/.

- w zajęciach warsztatowych, na podstawie złożonej deklaracji studenta KUTW ( 4 zajęcia ;2 w m-c u X i 2 w m-cu XI) dające wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej obsługi komputera, Smartfona, na portalach e- zdrowie, e- bank, i profili społecznościowych.

Zapisy w sekretariacie do 25 września w środa 16 00 - 18 00, czwartek 10 00 - 12 00.