Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie

Aktualności

 

Pismo do Liderów Knurowskiego UTW

Wielce Szanowne(-i) Koleżanki i Koledzy - Liderki (-erzy) sekcji zainteresowań Knurowskiego UTW. Z prawdziwą przyjemnością pragnę Was zawiadomić, że 17.12.2020 zarejestrowaliśmy stowarzyszenie zwykłe – Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku a od 31.01.2021, po pokonaniu wszystkich biurokratycznych barier, gotowi jesteśmy do rozpoczęcia aktywnej naszej działalności. Niestety korona wirus na razie nam to uniemożliwia. Dlatego tą drogą pragnę Was powiadomić o dotychczasowych realiach UTW.

Po podjęciu przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Knurowa decyzji o zamknięciu w jego strukturach działania UTW, stanęliśmy przed problemem co przedsięwziąć. Alternatywą dla likwidacji Uniwersytetu było powołanie Stowarzyszenia, które kontynuowało by tę wspaniałą i na trwale już wpisaną w historię Knurowa działalność pro senioralną.

Zebrała się grupa inicjatywna, która tworząc Zarząd i opracowując „regulamin Stowarzyszenia” doprowadziła do jego rejestracji. Zarząd ten, po rozpoczęciu normalnej działalności UTW, musi w stosownym czasie zostać zaakceptowany przez Walne Zgromadzenie jego członków. Mamy nr Regon, NIP, konto i co najważniejsze – swoją siedzibę, na 1-szym piętrze budynku PCK przy ul. Wilsona 10.

Chciałbym z całą stanowczością podkreślić, że nie zapominamy o zasługach naszej Pani „Rektor” Ewy Jurczyga i co najważniejsze - mamy zapewnienie dalszego Jej owocnego działania w naszych strukturach. To samo dotyczy działaczy Towarzystwa Miłośników Knurowa.

Jak wzmiankowałem na wstępie chcieliśmy osobiście podzielić się z Wami naszą radością i zarazić entuzjazmem, który nas owionął. Chcielibyśmy by to dzieło, któremu na imię Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, zaowocowało wspaniałymi osiągnięciami, inicjatywami, społecznymi sukcesami. Nigdy to się nie uda bez poszerzenia przez Was naszego decyzyjnego kręgu a potem codziennej wspólnej działalności. Jesteście solą tego stowarzyszenia i od Waszej aktywności będą zależały jego osiągnięcia.

Posiłkuję się, już wielokrotnie powtarzanym przeze mnie obrazowym przykładem - ” przygotowaliśmy i dopracowujemy nadal dołki sprinterskie aby, kiedy sytuacja epidemiczna w kraju pozwoli, ruszyć naprzód - z szybkością i sukcesami Bolta”.

Łączę pozdrowienia. Do rychłego już spotkania i zaśpiewania naszego hymnu na melodię „Gaudeamus igitur”. Prezes Zarządu - Tomasz Reginek

 

Zapisy nowych członków UTW

Pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych do przystąpienia w szeregi Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, że z dniem 04.05.2021 rozpoczynamy zapisy nowych członków Uniwersytetu. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna kraju na to pozwoli zasadnicze zajęcia planujemy zainaugurować we wrześniu b.r. ale niektóre, w miarę możliwości, spróbujemy rozpocząć wcześniej, o czym poinformujemy. Zapisać się można w siedzibie Uniwersytetu w Knurowie przy ul. Wilsona 10/I piętro , w trakcie dyżurów: środy w godz. 16- 18-tej, czwartki w godz. 10 – 12 –tej.

 

„Zadbaj o siebie po 60 –tce” – program dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że mimo istniejących – epidemią spowodowanych przeszkód, nieśmiało zaczynamy swoją tegoroczną działalność. Niestety udało się to nam, z zachowaniem ograniczeń „covidowych”, dopiero w samej końcówce obecnego roku akademickiego, kończącego się 30 czerwca br.

Ogłosiliśmy nabór do programu współfinansowanego ze środków Powiatu Gliwickiego -„Zadbaj o siebie po 60-tce”. Mimo, że nie mogliśmy, z przyczyn obiektywnych, tego zrobić na naszej stronie internetowej, efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Już po kilku dniach zgromadziliśmy komplet ( 30) zgłoszonych uczestników.

To prawdziwy powiew optymizmu w naszych zamierzeniach. Mamy nadzieję, że wkrótce ogłosimy następną imprezę pro senioralną. Prosimy o śledzenie naszych aktualności.