Miejskie gimnazjum nr.2,
Stefana Batorego 7 Sala Nr.2

Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na kolejny, ogólnie dostępny, wykład do sali "Kino, Scena, Kultura" w Knurowie przy ul. Niepodległości, w środę - 4 marca, o godz. 17-tej. Wykład pod tytułem: "Różne oblicza stresu- plusy i minusy" wygłosi P. mgr Monika Głowacka - doradca biznesu z Fundacji Rozwoju Świętochłowic."