ukash kart |
OŚRODEK WSPARCIA
 
TO ŚRODOWISKOWA FORMA POMOCY, SŁUŻĄCA MIESZKAŃCOM NASZEGO MIASTA W ZAKRESIE M.IN. GRUP WSPARCIA, SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ WYŻYWIENIA
 
 
W ramach Ośrodka Wsparcia funkcjonuje:
 
1.      DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ służący społeczności lokalnej, a w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym w zagospodarowaniu czasu wolnego i organizacji życia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.
 
ZAKRES POMOCY DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 
     - Pomagamy osobom wymagającym wsparcia w organizowaniu życia codziennego w miejscu zamieszkania bez konieczności
       korzystania z całodobowego domu pomocy społecznej
     - Zapewniamy porady psychologa
     - Udzielamy wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych
     - Zapewniamy pomoc w załatwianiu spraw indywidualnych
     - Pomagamy w przełamaniu izolacji, osamotnienia
     - Tworzymy ciepłą rodzinną atmosferę
     - Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym
     - Zapewniamy całodzienne wyżywienie w formie śniadań, obiadów i kolacji
     - Udostępniamy urządzenia do utrzymania higieny osobistej
 
ORGANIZUJEMY
 
     - Spotkania towarzyskie zgodnie z potrzebami   i oczekiwaniami naszych pensjonariuszy
     - Zajęcia w oparciu o zainteresowania pensjonariuszy (zajęcia muzyczne, manualne, kulinarne, ruchowe, gry, zabawy itp.)
     - Imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Andrzejki, spotkania urodzinowe, zabawy
       karnawałowe, Wigilia itp.)
     - Wycieczki krajoznawcze
Przyjmowanie osób doDZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.
 
2.      DOSTARCZANIE POSIŁKÓW(śniadań, obiadów i kolacji) DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA osobom tego potrzebującym ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę.
 
3.      JADŁODAJNIA, w której wydajemy bezpłatnie gorący posiłek dla mieszkańców Knurowa, którzy znaleźli się w niedostatku. Wszystkie posiłki przygotowywane są z nieprzetworzonych produktów w kuchni funkcjonującej w ramach Ośrodka Wsparcia
 
Zasady i warunki korzystania ze świadczeń Ośrodka Wsparcia, określone są  w  Uchwale Rady Miasta  Knurów nr XXVII/412/12 z dnia 19.12.2012.
 
 
Godziny Pracy Ośrodka Wsparcia:
Pon. – pt. 8.00 – 18.00
Sobota 8.00 – 16.00

                            

 
free pokerfree poker