Miejskie gimnazjum nr.2,
Stefana Batorego 7 Sala Nr.2

UTW
Odsłony: 192

                                                                       

POLSKIE ŚPIEWY KOLĘDOWE  

Wykład: Antoni Reginek - dr hab. teologii, profesor zwyczajny, mgr muzykologii kościelnej, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwesrytetu Śląskiego w Katowicach.

 

 

 

Pracownik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, konsultor Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej przy Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, zastępca przewodniczącego Komisji Muzyki Sakralnej Archidiecezji Katowickiej, kapelan Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, członek zespołu opiniującego alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, cenzor książek.

                         

                         

                               

 

 

Kategoria: