Miejskie gimnazjum nr.2,
Stefana Batorego 7 Sala Nr.2

WYKŁADY 2009/2010

Data

Prowadzący

Temat

05.10.2009

dr hab. Zenon GAJDZICA

Problemy szkolne dziecka niepełnosprawnego

04.11.2009

dr hab. Alina SZCZUREK-BORUTA
prof. Uniwersytetu Śląskiego

Konflikt pokoleń

07.12.2009

Maciej MACIEJEWSKI

Stres psychologiczny. Radzenie sobie
w sytuacjach stresowych

06.01.2010

mgr Tomasz IWANICKI

Żywność modyfikowana genetycznie- fakty, mity i kontrowersje

01.02.2010

mgr Joanna ŚMISZEK
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Choroby zakaźne - szczepić się czy nie?

03.03.2010

prof. dr hab.
ks. Alojzy DROŻDŻ –Uniwersytet Śląski

Starość radosna czy smutna

07.04.2010

prof. dr hab. Wojciech CZAKON
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Zaufanie we współczesnej gospodarce

05.05.2010

mgr Tomasz IWANICKI
Śląski Uniwersytet Medyczny

Behawior- od genów do zachowania

07.06.2010

dr Stanisława MIELIMĄKA
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jak być zgodnie z sobą i innymi