Miejskie gimnazjum nr.2,
Stefana Batorego 7 Sala Nr.2

WYKŁADY 2017/2018

Data

Prowadzący

Temat

04.10.2017

dr Andrzej Sośnion

Zamek w Chudowie

08.11.2017

 

mgr Bartłomiej Sobel

mgr Halina Dendek

Racjonalna terapia zachowawcza

Zachowanie aktywności - Profilaktyka urazów, obrzęków

13.12.2017

Adam Szaruga

Muzyka i jej rodzaje, style

10.01.2018

ks. prof. dr hab. Antoni Reginek

Polskie śpiewy kolędowe

07.02.2018

mgr inż. Andrzej Kapłanek

Moje Siedem Cudów Świata

07.03.2018

mgr M. Góralczyk

mgr A. Mazurek

Zaćma starcza

11.04.2018

Marek Szołtysek

Cechy śląskiego humoru

09.05.2018

lek. med. Tomasz Reginek

Najcenniejsze dzieło ludzkości

06.06.2018

dr n. społ. Arkadiusz Wojdowski

Zasady dyplomacji i formy porozumiewania się