Miejskie gimnazjum nr.2,
Stefana Batorego 7 Sala Nr.2

     

 

NAJCENNIEJSZE DZIEŁO LUDZKOŚCI

Wykład: Reginek Tomasz - lek. med. internista.

 Inicjator powstania knurowskiego UTW.  Członek Rady Programowej.