Zajęcia w sekcjach edukacyjnych Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Darowizna ze środków Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Realizator: Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w terminie październik – grudzień 2022r.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące działania:

1. Zajęcia edukacyjne nauki języków obcych

2. Zajęcia umuzykalniające.

3. Zajęcia psychologiczne.

4. Zajęcia informacyjne.

5. Wykłady ogólnodostępne.

6. Zajęcia taneczne.

7. Promocja wolontariatu.

Zapraszamy do zapisów studentów na poszczególne zajęcia w nowym roku akademickim.