Zajęcia w sekcjach edukacyjnych Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Darowizna ze środków Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Realizator: Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w terminie październik – grudzień 2022r.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące działania:

1. Zajęcia edukacyjne nauki języków obcych

2. Zajęcia umuzykalniające.

3. Zajęcia psychologiczne.

4. Zajęcia informacyjne.

5. Wykłady ogólnodostępne.

6. Zajęcia taneczne.

7. Promocja wolontariatu.

Zapraszamy do zapisów studentów na poszczególne zajęcia w nowym roku akademickim.

 

Podsumowanie przedsięwzięcia z JSW „ Zajęcia w sekcjach edukacyjnych dla Knurowskiego UTW ”

Przedsięwzięcie „ Zajęcia w sekcjach edukacyjnych dla Knurowskiego UTW” współfinansowane przez Fundację JSW zostało zakończone. W ramach zadania zrealizowano wszystkie zaplanowane działania, w których wzięło udział ponad 200 studentów naszego Uniwersytetu. W realizacji zadania znaczący był udział wolontariatu, w ramach, którego były prowadzone zajęcia „ Szkoły Babć” „ Akademii piękna ”. Wolontariusze prowadzili również promocję zadania, opracowali właściwą dokumentację sprawozdawczą i fotograficzną. Działania podejmowane w ramach przedsięwzięcia i ich rezultaty mają znaczący wpływ na dalszy rozwój edukacyjny naszego Stowarzyszenia tak ważny w programie KUTW. Trwałość rezultatów zastanie zachowana podczas kontynuowania działań naszego KUTW.