Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje  zadanie z przyznanej darowizny ze środków Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Nazwa przedsięwzięcia : Zajęcia dla seniorów Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uczestnikami projektu są studenci KUTW.
Termin realizacji zadania: 19.11.2021r- 30.06.2022r.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące działania:

  1. Zajęcia edukacyjne nauki języków obcych: j. angielskiego, j. włoskiego, j. niemieckiego i j. rosyjskiego
  2. Zajęcia umuzykalniające
  3. Zajęcia psychologiczne
  4. Zajęcia taneczne
  5. Wykłady ogólnodostępne
  6. Wynajem sali na zajęcia terapii ruchowej

Zakończenie przedsięwzięcia „ Zajęcia dla seniorów KUTW”

Przedsięwzięcie „ Zajęcia dla seniorów KUTW” współfinansowane przez Fundację JSW zostało zakończone.

W ramach zadania zrealizowano wszystkie zaplanowane działania, w których wzięło udział ponad 200 studentów naszego Uniwersytetu.

Działania podejmowane w ramach przedsięwzięcia miały znaczący wpływ na dalszy rozwój naszego Stowarzyszenia.

Osiągnięte rezultaty zmotywowały uczestników do aktywnego trybu życia. Nastąpił wzrost integracji społeczności lokalnej.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć zostały rozpowszechnione wśród rodzin i otoczenia.

Trwałość rezultatów zastanie zachowana podczas kontynuowania działań naszego KUTW.