Zadbaj o siebie po 60-tce

 

Realizator: Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Projekt „Zadbaj o siebie po 60-tce” jest współfinansowany ze środków Powiatu Gliwickiego. Uczestnicy projektu: seniorzy 60+ mieszkańcy Knurowa, Gierałtowic i Pilchowic. Termin realizacji: 01.05.2021-12.10.2021 z zachowaniem przerwy wakacyjnej z zachowaniem obostrzeń COVID 19.

Zadanie obejmuje następujące działania:

  • zajęcia ruchowe Nordic Walking w obrębie Zacisza Leśnego w Knurowie
  • zajęcia ruchowe na siłowni zewnętrznej
  • udział w warsztatach w zakresie promocji i ochrony zdrowia
  • spotkanie podsumowujące realizację zadania

Chcesz aktywnie spędzać czas Dołącz do nas już dziś Czekamy !

 

 

Realizacja zadania „Zadbaj o siebie po 60-tce” I etap

Zadani „Zadbaj o siebie po 60-tce”jest już na półmetku.

Działania ruchowe w tym Nordic Walking oraz na siłowni zewnętrznej odbywały się bez przeszkód zgodnie z planem w miesiącu maju i czerwcu . Odbyły się również 2 spotkania warsztatowe w tym spotkanie z psychologiem o tematyce „ Dobrostan jako podstawa zdrowia psychicznego” oraz z lekarzem „Profilaktyka zdrowotna dla seniora”.

Seniorki i seniorzy gmin Knurów, Pilchowice, Gierałtowice bardzo aktywnie uczestniczyli w tych zajęciach.

Działania projektowe będą dalej kontynuowane we wrześniu i zostaną zakończone uroczystym spotkaniem podsumowującym.

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „ZADBAJ O SIEBIE PO 60-TCE”

Zadanie „Zadbaj o siebie po60-tce” współfinansowane ze środków Powiatu Gliwickiego zostało zakończone 7 października 2021r uroczystym spotkaniem podsumowującym . Koordynator projektu z ramienia KUTW Barbara Bąk podsumowała działania projektowe przedstawiając je w formie prezentacji multimedialnej.

Prezes Zarządu KUTW Tomasz Reginek podziękował wszystkim seniorom mieszkańcom Knurowa Gierałtowic i Pilchowic za aktywny udział w działaniach ruchowych Nordic Walking i siłowni oraz w realizacji zadań prozdrowotnych dotyczących ochrony i promocji zdrowia.

„Dzielna 30 seniorów 60+” otrzymała dyplomy a prowadzący zajęcia, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz wolontariusze projektu pisemne podziękowania. Uczestnicy projektu w ankietach ewaluacyjnych bardzo wysoko ocenili organizację zajęć ruchowych oraz realizację warsztatów prozdrowotnych. Zwrócili również uwagę na to,że działania przyczyniły się do poprawy kondycji i samopoczucia , mogli się po prostu spotkać i pogadać. Podali też propozycje działań na przyszłość. Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze.