Wykłady i zajęcia warsztatowe dla seniorów z gminy Knurów

 

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Knurów

 

Celem projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

- radzenia sobie ze stresem i izolacją pandemiczną

- edukacja w zakresie korzystania z multimediów na platformach e – pacjent ,teleporady i inne

- edukacja w zakresie ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia

- poradnictwo prawne

Działania w zakresie edukacji społecznej kierowane będą w formie otwartych wykładów dla mieszkańców Knurowa w Kinie „Scena Kultury” zaś zajęcia warsztatowe dla grupy 20 studentów KUTW w Klubie Gama.