Projekt: „ Utworzenie teatru i chóru senioralnego przy Knurowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku” współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego .Departament Kultury

Realizator: Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w terminie czerwiec - grudzień 2022r.

Działania tego przedsięwzięcia to:

1. Utworzenie teatru oraz przedstawiania sztuk teatralnych na spotkaniach seniorów.

2. Utworzenie chóru oraz występy na spotkaniach seniorów.

3. Zakup strojów.

4. Dekoracje.

5. Usługi poligraficzne.

6. Promocja wolontariatu.

Zapraszamy do udziału w działaniach projektu.