Seniorzy – kierunek aktywność obywatelska

 

Realizator: Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Cel projektu: Celem głównym jest podniesienie poziomu zaangażowania obywatelskiego w kierunku zacieśnienia współpracy lokalnej i regionalnej osób 60+ w woj. śląskim i zwiększenie reprezentatywności ich interesu w polityce lokalnej i regionalnej woj. śląskiego, w tym przede wszystkim za pomocą podniesienia kompetencji (w rozumieniu wiedzy, umiejętności i postaw) osób działających na rzecz środowisk seniorskich.

Uczestnicy projektu: seniorzy (wyłącznie osoby 60+) z 10 środowisk seniorskich woj. śląskiego.

Termin realizacji: 01.05.2021 – 31.12.2021 Planowane działania W ramach projektu przewiduje się wsparcie seniorów działaniami mającymi aktywizować wybraną grupę i tak dobranymi, by były wzajemnie wobec siebie komplementarne, zacieśniają współpracę (sieciują różne podmioty), tworząc jednocześnie logiczną i spójną całość. Przewiduje się realizację następujących działań:

1. Szkolenie LOWE: „Liderzy Obywatele – Wytrwali i Efektywni” (w szkoleniu wezmą udział po 4 osoby z każdego z 10 środowisk, czyli 40 osób podzielonych na 2 grupy po 20 os. każda).

2. Szkolenie wyjazdowe (50 godz.); łącznie planuje się wyjazd złożony z 5 noclegów (6 dni) dla każdej grupy. Szkolenie LOWE dla każdej grupy prowadzone będzie przez dwóch trenerów. Uniwersytet Seniorów Aktywnych, w jego ramach planuje się realizację czterech inicjatyw:

a. Utworzenie i obsługę „Skrzynek Obywatelskich” – w 10 gminach x 2 skrzynki (łącznie 20 szt.)

b. warsztaty STAR: „Seniorzy – Twórczy – Aktywni – Radośni”, realizacja inicjatyw seniorskich w mojej gminie dla 10 grup gminnych po 16 osób, łącznie dla 160 osób (3 spotkania x 6 godz. = 18 godz./gminę)

c. organizację Eventu – „Seniorzy na start!” – wydarzenie podsumowujące dla 60 osób. d. nagrywane filmów/reportaży (materiałów edukacyjno-promocyjnych) popularyzujących inicjatywy seniorskie z 10 gmin, mających na celu kształtowanie nie tylko pozytywnego wizerunku starości w społeczeństwie poprzez pokazywanie aktywnego i pozytywnego obrazu osoby starszej, ale zachęcenie osób mniej aktywnych do zaangażowania się w podobne działania.

Budżet projektu: 129100,00 zł w tym kwota dofinansowania: 114100,00 zł oraz wkład własny: 15000,00 zł)

Kontakt z organizatorem: Barbara Bąk tel. 604-192-602, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt „Seniorzy – kierunek aktywność obywatelska!” jest dofinansowany ze środków Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021