Małe nowoczesne biuro

 

Knurowski Uniwersytet Trzeciego wieku

Projekt „Małe nowoczesne biuro”jest dofinansowany w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO- 2021-2030 – Śląskie NOWEFIO2021-2030.

Celem projektu jest profesjonalizacja działań organizacji oraz poprawa jakości pracy sekretariatu stowarzyszenia poprzez wyposażenie biura organizacji, z którego będą mogli korzystać kadra KUTW przygotowująca poszczególne zadania jak i uczestnicy biorący udział w działaniach projektowych. Grupa wolontariuszy w ramach wkładu własnego przygotuje pomieszczenie, przygotują i dokonają wyboru oferty sprzętowej oraz zakupią : meble do przechowywania dokumentów, urządzenie wielofunkcyjne ,niszczarkę dokumentów ,oraz rzutnik multimedialny. Na zakończenie projektu zostana sporządzona dokumentacja sprawozdawcza finansowa i fotograficzna.

Nad wszystkim będzie czuwał Zarząd KUTW.

 

Komunikat w sprawie realizacji zadania „ Małe nowoczesne biuro” I etap

Zadanie „ Małe nowoczesne biuro” jest już na półmetku. Grupa wolontariuszy w ramach wkładu własnego przygotowała pomieszczenie biura w tym zakupiono farbę do malowania i odmalowano ściany. Dużym wyzwaniem było zaaranżowanie małego pomieszczenia tak aby było funkcjonalne, ale i z tym się uporano. Kolejnym etapem było wyszukanie odpowiedniej oferty na zakup sprzętu biurowego tj. urządzenia multimedialnego, niszczarki oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Działania promocyjne prowadzone są na bieżąco, na stronie www.knurowutw.pl oraz podczas wykładów oraz spotkań warsztatowych.

Basia Bąk

 

Finał projektu „Małe nowoczesne biuro”

W dniu 19 listopada 2021r. został zakończony projekt „Małe nowoczesne biuro” współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030. Nasze biuro wzbogaciło się o komplet mebli i sprzęt, który ułatwi prowadzenie i archiwizację dokumentacji stowarzyszenia. Uroczyste otwarcie biura odbyło się w sobotę 20 listopada przecięciem wstęgi. Koordynator zadania Basia Bąk podziękowała wszystkim wolontariuszom.

„Tak było, a tak jest” przypominają zdjęcia.