Projekt „Kreatywny I Skuteczny Senior- KISS” - współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Aktywni+

Realizator: Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w terminie od lipca do grudnia 2022r.

Uczestnicy projektu to seniorzy 60+ z 10 środowisk seniorskich Województwa Śląskiego.

Przewiduje się realizację następujących działań:

1. Uniwersytet Seniorów Aktywnych: stacjonarne szkolenia społeczne dla 10 środowisk, w których weźmie udział 16 osób podczas 5 spotkań.

2. Organizacja i obsługa „ skrzynek obywatelskich”

3. Reportaże / filmiki o działalności środowisk seniorskich o charakterze edukacyjnym i promocyjnym.

4. Podsumowanie: FORUM KISS - prezentacje wypracowanych rozwiązań grup warsztatowych oraz podczas debat, dyskusja na tematy społeczno- obywatelskie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach tego projektu.