Miejskie gimnazjum nr.2,
Stefana Batorego 7 Sala Nr.2

Ciao Amici,

Wystartowaliśmy po raz trzeci , tym razem z dwoma grupami. Grupa kontynuująca (zajęcia w poniedziałki w godz. 9.30 – 10 30 w Klubie Gama )z mozołem powtarza to , czego nauczyła się w poprzednich latach (czasowniki modalne, nieregularne i regularne we wszystkich koniugacjach, godziny i kalendarz, poruszanie się po mieście, posiłki, zamawianie potraw) . Wspominała także minione lato w piosence „Azzurro” w wykonaniu Adriano Celentano . Oto tekst , tłumaczenie i link do ostatniej piosenki :
 
Azzurro (Błękit) – Adriano Celentano     Link : https://youtu.be/HCyzGuipTd4
 
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.                  Szukam lata cały rok i nagle oto jest .
Lei è partita per le spiagge e sono solo quassù in città                  Ona wyjechała na plażę a ja jestem sam na mieście
sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va.                  Słyszę nad dachami świst samolotu, który odlatuje..

Azzurro,                                                                                    Błękitne,
il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me                              Zbyt błękitne i zbyt długie jest dla mnie popołudnie.
mi accorgo di non avere più risorse senza di te                             Spostrzegam, że nie mam żadnych zasobów sił bez ciebie
e allora io quasi quasi prendo il treno                                           Więc robię tak, jakbym wsiadał do pociągu
e vengo, vengo da te.                                                                 I jechał, jechal do ciebie.
Il treno dei desideri nei miei                                                        Ale pociąg mich pragnień  w moich myślach
pensieri all'incontrario và.                                                           Już w przeciwną stronę mknie.

Sembra quand'ero all'oratorio,                                                     Czuję się  jak wtedy gdy chodziłem do kaplicy
con tanto sole, tanti anni fa.                                                        Przy takim słońcu, tyle lat temu:
Quelle domeniche da solo in un cortile, a passeggiar                      W tamte niedziele spacerując  sam po dziedzińcu.
ora mi annoio più di allora,                                                          Teraz nudzę się bardziej niż wtedy :
neanche un prete per chiacchierar.                                               Nie ma nawet księdza żeby pogadać.

Cerco un pò d'Africa in giardino,                                                   Szukam trochę Afryki w ogrodzie
tra l'oleandro e il baobab                                                             Między oleandrem a baobabem
come facevo da bambino,                                                            Tak jak to robiłem będąc dzieckiem.
ma qui c'è gente, non si può più.                                                  Ale tu są ludzie, już tak nie można.
Stanno innaffiando le tue rose,                                                     Właśnie podlewają twoje róże,
non c'è il leone, chissà dov'è.                                                       Nie ma lwa, któż wie gdzie jest...
 


Słuchacze grupy  początkującej , (zajęcia w środy w godz. 15.50 – 16.50 w Klubie Gama )mimo że dopiero zaczynają naukę już potrafią się przedstawić, powiedzieć skąd pochodzą, jakiej są narodowości, podać swój adres , numer telefonu nie mówiąc już o formułach powitania i pożegnania. Ich pierwszą piosenką jest znana piosenka często prezentowana na antenie różnych stacji radiowych pt. „Amore mio. Oto slowa, tłumaczenie i link do tej piosenki :
 
 Amore mio (KOCHANIE MOJE) - Bruno Ferrara   Link : https://youtu.be/H1N0TO-RTQo
 
Dammi le tue mani                         Daj mi twoje ręce,
I tuoi pensieri strani                       Twoje dziwne myśli,
La bocca che mi tira su                   Usta, które poprawiają mi humor
Sento la tua energia                       Czuję twą energię
Tutta quell'allegria                          Tą całą radość,
E un fulmine che viene giù              To piorun, który spada w dół.

Ciao amore, come stai?                   Cześć kochanie, jak się masz?
Oggi più bella che mai                    Jesteś dziś piękniejsza niż kiedykolwiek.
Ciao amore, cosa fai?                      Cześć kochanie, co porabiasz?
Dimmi, dimmi, cosa sei?                  Powiedz mi, powiedz, kim jesteś ?

Amore, amore mio                          Kochanie, kochanie moje
La luce del mattino                         (Moje)Światełko poranka !
Amore, amore mio sei tu                 Kochaniem, kochaniem moim jeste Ty!
In ogni tuo respiro                          W każdym twym oddechu
Amore, amore mio                          Kochanie, kochanie moje
C'è un angolo di cielo blu                Jest jakiś zakątek błękitnego nieba

Sei tu la più bella                            Najpiękniejsza jesteś Ty!
La più bella del mondo                    Najpiękniejsza na świecie!
Sei l'unica stella                             Jesteś jedyną gwiazdą
Di notte, di giorno                          W nocy i za dnia

Qui vicino al mare                          Tutaj blisko morza
Sotto questo sole                           W tym słońcu
Il resto non esiste più                     Reszta już nie istnieje:
Io vedo solo te                               Ja widzę tylko ciebie,
Tu vedi solo me                             Ty widzisz tylko mnie,
Intorno a noi più niente c'è             Wokół nas nie ma niczego więcej.
 
https://youtu.be/H1N0TO-RTQo
 

https://youtu.be/tuxfW5jeD_0

 

Quando ti prende la malinconia                   Kiedy nachodzi cię melancholia

pensa che c'è qualcuno accanto a te.           Pomyśl, że jest ktoś obok ciebie
Vivere non è sempre poesia                        Życie nie zawsze jest poezją,
quante domande senza un perché!              Ileż jest pytań bez odpowiedzi!

Ma l'amicizia, sai, è una ricchezza                Ale wiedz że przyjaźń to bogactwo
è un tesoro che non finirà.                          To skarb, który nigdy się nie skończy
Metti da parte questa tua tristezza,              Odłóż na bok swój smutek,
canta con noi, la tristezza passerà.               Śpiewaj z nami a smutek przeminie.

Amici miei,                                                 Przyjaciele moi,
sempre pronti a dar la mano                        Zawsze gotowi podać pomocną dłoń
da vicino e da lontano:                                Ci z bliska i ci z daleka :
questi son gli amici miei.                             Tacy są moi przyjaciele
Amici miei,                                                 Przyjaciele moi
pochi e veri amici miei                                 Nieliczni ale prawdziwi moi przyjaciele
mai da soli in mezzo ai guai:                        Nigdy nie jest się sam wśród kłopotów
questi son gli amici miei.                             Tacy są moi przyjaciele

Quando ritorna la malinconia                       Kiedy powraca melancholia
questa canzone canta insieme a noi,            Zaśpiewaj tę piosenkę razem z nami,
la tua tristezza poi se ne andrà via,              Twój smutek odejdzie precz    
e scoprirai in noi gli amici tuoi.                     I odkryjesz w nas swoich przyjaciół

A volte basta solo una parola                       Czasami wystarczy tylko jedno słowo
detta a un amico che è un po' giù                 Skierowane do przygnębionego przyjaciela
fare un sorriso che in alto vola,                    Wystarczy uśmiech , który podnosi na duchu
torna la vita e di nuovo si va su.                   I wraca życie i znowu wraca humor
 
Gianna Nannini – Amami ancora      Kochaj mnie dalej (jeszcze)
 
Amarti m'affatica                                        Miłość do  ciebie męczy mnie
Mi svuota dentro                                         Czyni mnie wewnątrz pustą
Qualcosa che assomiglia                              To coś co jest podobne
A ridere nel pianto                                      Do śmiechu przez łzy (w płaczu)
Amarti m'affatica                                        Miłość do  ciebie męczy mnie
Mi dà malinconia                                         Przynosi (daje) mi melancholię 
Che vuoi farci è la vita,                                Cóż na to poradzisz, takie jest życie
È la vita, la mia                                           Takie jest życie, moje
Amami ancora                                             Kochaj mnie dalej (jeszcze)
Fallo dolcemente                                         Rób to łagodnie
Un anno, un mese, un'ora                            (choćby przez rok, miesiąc , godzinę
Perdutamente                                             Do zatracenia(namiętnie)
Amami ancora                                             Kochaj mnie dalej (jeszcze)
Fallo dolcemente                                         Rób to delikatnie
Solo per un'ora                                           (Choćby)Tylko przez godzinę
Perdutamente                                             Do zatracenia (namiętnie)
Amarti mi consola                                       Miłość do  ciebie pociesza mi
Le notti bianche                                          Bezsenne (białe)noce,
Qualcosa che riempie                                  To jest coś co wypełnia
Vecchie storie fumanti                                 Stare, dymiące jeszcze historie
Amarti mi consola                                       Miłość do ciebie pociesza mnie
Mi dà allegria                                              Przynosi (daje) wesołość
Che vuoi farci è la vita                                 Cóż na to poradzisz
È la vita, la mia                                           Takie jest życie, moje
Amami ancora                                             Kochaj mnie dalej (jeszcze)
Fallo dolcemente                                         Rób to delikatnie
Solo per un'ora                                           (Choćby)Tylko przez godzinę
Perdutamente                                             Do zatracenia