Miejskie gimnazjum nr.2,
Stefana Batorego 7 Sala Nr.2

"Lepiej późno niż wcale", "na naukę nigdy nie jest za późno"


What is Callan Method and How it Works?

Callan Method is one of the most effective methods of learning English. It is specially effective on the early stages of the learning process. The aim of The Callan Method is to enable students to be proactive in the learning process by answering the wide range of questions put to them during the lessons. In this way grammar is painlessly absorbed, and vocabulary broadened, step by easy step. There is no time to be bored by complex, dry, conventional methodology; The Callan Method has been proven to increase learning speed by up to four times.

{tabs type=tabs}
{tab title=
Jak działa metoda Callana?Jak działa metoda Callana?  

Metoda Callana należy do grupy metod bezpośrednich, co znaczy, że uczy języka przez mówienie. Nauka w tej metodzie opiera się na tym samym mechanizmie, co opanowywanie języka ojczystego przez małe dziecko – poprzez kolejno: słuchanie, naśladowanie i zapamiętywanie. Ponieważ w ten właśnie sposób każdy nauczył się kiedyś swego języka, jest on najbardziej naturalny i efektywny. Już od pierwszych lekcji uczeń używa języka – początkowo z pomocą nauczyciela, później samodzielnie. Lekcje w formacie pytanie-odpowiedź pozwalają uczniowi cały czas słuchać i używać języka. 

Nauczyciel utrzymuje szybkie tempo mówienia, dzięki czemu studenci uczą się rozumieć język o naturalnej prędkości. Przez cały czas wprowadza nowy materiał. Zachęca do mówienia z jego użyciem, koryguje błędy i w razie potrzeby podsuwa poprawne słowa i konstrukcje zdaniowe.

Cały czas lekcji jest wykorzystywany, a uczniowie w równym stopniu biorą udział w mówieniu. Materiał jest ciągle powtarzany na kolejnych lekcjach. To pozwala uczniom nie zapominać, czego wcześniej się nauczyli i opanowywać mówienie niemal bez zastanowienia.{/tab}

{tab title=Metoda Callana}  Metoda Callana jest odpowiednia dla każdego niezależnie od wieku. Szybkie tempo nauki pozwala zapomnieć o nudzie, a dzięki systemowi powtórek umożliwia trwałe zapamiętanie materiału. Materiał podzielony jest na małe partie, z których każda kończy się egzaminem. Dzięki takiemu podejściu każdy uczący się znajduje się w grupie o odpowiednim dla niego stopniu zaawansowania.

Każdy słuchacz musi w trakcie zajęć słuchać i mówić, nie ma możliwości, aby uczestniczyć w zajęciach, nie ucząc się. Dzięki temu, iż wszyscy mówią, pomaga to słuchaczowi przełamać nieśmiałość i osiągnąć płynność mówienia{/tab}

 

{tab title=Podstawowe założenia} Metoda Callana  oparta jest na podstawowym założeniu, że im więcej powtarzasz tym więcej się uczysz. Należy więc wykonywać zawsze polecenia nauczyciela prowadzącego. Metoda Callana osiąga tak dużą skuteczność, poprzez bombardowanie uczniów ciągle tymi samymi pytaniami, aż do momentu w którym będą oni rozumieli i odpowiadali z odpowiednią prędkością. Przeważnie osiąga się ten stan po kilku powtórkach.

Powtórki są niezwykle ważne dla procesu uczenia się. Człowiek, który potrafi mówić i pisać w języku obcym musi przede wszystkim posiadać zasób słownictwa oraz „znać na pamięć” konstrukcje zdaniowe. Przy czym nie zawsze konieczne jest znajomość gramatyki, ale przede wszystkim intuicyjne czucie zdań. Reszta polega na kojarzeniu słów i umiejętnym ich użyciu w kontekście (zwłaszcza w języku angielskim), do tego potrzebne jest ciągłe powtarzanie poznawanego materiału oraz jak najwięcej słuchania języka w różnych sytuacjach.

Materiał jest podzielony na tzw. etapy (ang. stage). Każdy kolejny etap bazuje na poprzednim. Słówka na każdym etapie pochodzą z różnych dziedzin {/tab}

{/tabs}

Pytania zadawane przez lektora mają ścisły związek z przyswajanymi pozycjami leksykalnymi.