Miejskie gimnazjum nr.2,
Stefana Batorego 7 Sala Nr.2

Psychoterapeutyczne problemy rozwiązują sekcyjne warsztaty pod okiem doświadczonych w tych sprawach Ligenzy Małgorzaty i Natalii Bismor.

Warsztaty psychologiczno -  terapeutyczne skupiały duże grono osób zainteresowanych właściwym odczytywaniem własnych emocji oraz dążących do lepszego rozumienia zachowania innych osób. Podczas naszych spotkań pogłębialiśmy wiedzę, a zwłaszcza umiejętności, przydatne w kontaktach  z ludźmi (między innymi techniki asertywne, umiejętność aktywnego słuchania czy rozumienie mowy ciała). Poznawaliśmy również sposoby radzenia sobie ze stresem - po to, by lepiej myśleć i działać.

Ponieważ nasza psychika twprzy z ciałem niepodzielną całość, na każdym spotkaniu, wykonywaliśmy proste ćwiczenia oddechowe oraz elementy ruchu integracyjnego usprawniającego processy umysłowe, nazywane trenowaniem lub "gimnastyką mózgu"