Miejskie gimnazjum nr.2,
Stefana Batorego 7 Sala Nr.2

Grupa śpiewacza "Tamburyn" istnieje w UTW od lutego 2015 roku. repertuar obejmuje piosenki popularne, okolicznościowe i ludowe - śpiewane podczas cotygodniowych spotkań.

Członkami grupy są: Maria Rechul, Janina Borsuk, Kornelia Matysik, Gerd Matysik, Irena Zelek, Helena Koman, Teresa Litwin, Barbara Chudy, Maria Szreter, Teresa Gidel, Anna Dudek, Irena Wojtaszek, Nina Dałkowska, Krystyna Lewicka i Andrzej Pach.

Grupą kieruje i akompaniuje Monika Bukowińska.

Dotychczasowy dorobek to: udział w występach grupy "Utewuś", zaczynając od programu " Twórczość Emilii Michalskiej, poetki z Pruchnej" w kwietniu 2015 roku, następnie w programie "Barwy jesieni" w listopadzie 2015 roku w I Powiatowym Przeglądzie Twórczości Seniorów i dla UTW oraz w programie pt. "Moje korzenie" w listopadzie 2016 roku w II Powiatowym Przeglądzie Twórczości Seniorów, a także udział w inauguracji i zakończeniu roku akademickiego 2015/2016, w rozpoczęciu roku studenckiego 2016/2017, w kolędowaniu w styczniu 2016 roku i styczniu 2017 roku.

W roku 2016 nawiązała współpracę z chórem "Sami swoi" przy Związku Kombatantów w Gliwicach.