Miejskie gimnazjum nr.2,
Stefana Batorego 7 Sala Nr.2

Z tych zajęć każdy wychodzi poważny ale i wesolutki, bo liderka w powagę języka, wplata często "szutki". A jest w ym bardzo efektywna i bardzo wymowna liderka rosykskiego - Łyźniak Kryastyna Wacławowna.

Celem tych zajęć jest wypracowanie umiejętności swobodnrgo wypowiadania się w języku rosyjskim na dowolny temat. Rozpoczynaliśmyod początku tj. alfabetu, aby przypomnieć sobie zamierzchłe czasy szkolne. Małymi kroczkami przypomchętnie uczestniczą w zajęciach inałyśmy sobie: formy grzecznościowe, otaczający nas świat. Początkowy etap - przypomnienie tego, co zapamiętaliśmy ze szkoły. Dalszy etap - poznawanie życia, kultury i obyczajó Rosji. W następnych latach rozpoczęliśmy pracę blokami tematycznymi. Dla uatrakcyjnienia zajęć słuchamy i uczymy się ballad B. Okudżawy i piosenek A. Pugaczowej. organizujemy sobie także kolędowanie w j. rosyjskim. Na zajęciach panuj miła, bezsresowa atmosfera, co powoduje, że słuchaczki chętnie uczestniczą w zajęciach i wypowiadają się na różne tematy.