Miejskie gimnazjum nr.2,
Stefana Batorego 7 Sala Nr.2

W arkana plastyki wprowadza i po palecie kolorów wciąż hula szukając knurowskiego Matejki - lider wielobarwny Kędzior Urszula. Ducha artystycznego wśród studentów szerzy tak cudownie, że każdy w swój talent napewno uwierzy. Wtedy wie, mogę ten szary świat pięknie pokolorować jeżeli do Jej maestra będę się stosować.

Na zajęcia warsztatów plastycznych przychodzą studenci, którzy swoje marzenia przetwarzają w kolorowe obrazy, wyzwalając swoje głęboko do tej pory skrywane talenty. Na warsztatach poznaja tajemnice kunsztu wielkich mistrzów, doskonalą swoje własne umiejętności. Tematyka obrazów odnosi się do zachwytów nad pięknem natury, podróży w ciekawe miejsca oraz ważnych życiowo zdarzeń.