Miejskie gimnazjum nr.2,
Stefana Batorego 7 Sala Nr.2

Każda studentka przez cały rok akademicki głośn woła, że najwspalniajszą wiedzą, jest oczywiście - "Szkoła Babć", więc przychodzi na te zajęcia studentek bardzo wiele - bo też są fachowo prowadzone przez Reginek Gizelę.

"Szkoła Babć" - poprzez wykłady, wspólne dyskusje, zabawy, uczy swoich uczniów lepszego rozpoznawania realów otaczającego świata, szukania najprostszych dróg do utrzymania dobrego zdrowia, kondycji i humoru a także sposobów dbania o zdrowie, zachowania tradycji i wychowania swoich największych skarbów - wnucząt.

Hymn "Szkoły Babc" / na mel. "Gdzie strumyk płynie..."

Gdzie UTW z Knurowa rozdaje moc, 

Tam "Szkoła Babć" gotowa się uczyć dzień i noc.

Tam "Szkoła Babć" gotowa się uczyć dzień i noc.

Wspominać naszą młodość, z sukcesów cieczyć się

I czerpać z życia radość, przyjaźnią chwalić się.

I czerpać z życia radość, przyjaźnią chwalić się.

Więc "Szkoło Babć" z Knurowa rozsławiaj UTW-u.

Bądź zwarta i gotowa, nie szczędzić sił i tchu.

Bądź zwarta i gotowa, nie szczędzić sił i tchu.