Miejskie gimnazjum nr.2,
Stefana Batorego 7 Sala Nr.2

 images/Gallery/2011TyniecKrakow